Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze aanvullende verzekering biedt hulp bij pech onderweg met het motorrijtuig dat op de polis staat.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage. Een ongeval of een gewone reparatie valt niet onder pechhulp.

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet. Of bij rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij reizen die langer duren dan 180 dagen.

Extra informatie

Wij betalen geen kosten voor vervangende onderdelen, brandstof of olie.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de FBTO Alarmcentrale. Wij zijn altijd bereikbaar. Bel (058) 234 56 50.

Extra informatie

Wij betalen geen kosten voor vervangende onderdelen, brandstof of olie.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor de module Pechhulp binnenland en/of module Pechhulp buitenland. In het binnenland: ook in uw woonplaats. In het buitenland: alle geldige landen op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan via telefoon: (058) 234 56 78 of WhatsApp: 06 - 13 50 90 99 of via mijnfbto.nl of https://www.fbto.nl/online-opzeggen.