Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

De Rechtsbijstandverzekering van FBTO geeft je bij een conflict recht op juridische hulp door Stichting Achmea Rechtsbijstand. De verzekering kent geen verplichte modules. Je kunt kiezen uit 5 verschillende modules: Verkeer, Consument & Wonen, Werk, Inkomen & Pensioen, Familie, Belasting & Vermogen en Medisch.

Keuze: verkeer

Met Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen door iemand anders. Bijvoorbeeld letselschade of schade aan uw auto.

Keuze: letsel

Met Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van letselschade op een ander na een ongeval in het verkeer. Met Medisch krijgt u juridische hulp bij het verhalen van letselschade door een medische fout.

Keuze: wonen

Met Consument & Wonen krijgt u juridische hulp bij een geschil over (ver)huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of geschillen met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Met de module Werk, Inkomen & Pensioen krijgt u juridische hulp bij een geschil met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Bijvoorbeeld bij een geschil over uw salaris of pensioen.

Keuze: aankopen

Met Consument & Wonen krijgt u juridische hulp als u een geschil hebt over spullen die u koopt. Of bij geschillen over bijvoorbeeld een geboekte vakantie of met dienstverleners.

Keuze: familie en relaties

Met Familie, Belasting & Vermogen krijgt u juridische hulp bij een geschil over erfrecht, personenrecht of familierecht.

Keuze: fiscaal en vermogen

Met Familie, Belasting & Vermogen krijgt u juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een geschil over een 2e woning of vermogensbeheer.

Geen eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage als u kiest voor de dienstverlening van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Juridische hulp door juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand is onbeperkt verzekerd

Als u kiest voor de dienstverlening van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand is de behandeling van uw zaak onbeperkt verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Als het geschil is ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering

Of als de verzekerde bij het sluiten van de verzekering kon vermoeden dat het geschil zou ontstaan. Zijn er meer oorzaken waardoor het geschil ontstaat? Dan moet de eerste oorzaak na de ingangsdatum van de verzekering zijn ontstaan.

Als u een zakelijk geschil heeft

Zoals conflicten over uw bedrijf.

Extra informatie

Per dekking staat in de voorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Extra informatie

Per dekking staat in de voorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de extra kosten die Stichting Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Extra kosten zijn verzekerd tot  50.000,- per gebeurtenis. Gaat het om een conflict buiten Europa? Dan vergoeden wij de kosten tot  10.000,-. Is er een gerechtelijke of administratieve procedure? En is een advocaat daarbij niet verplicht, maar kiest u daar wel voor? Dan vergoeden wij de kosten tot  8.000,-.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw geschil voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel speciale voorwaarden. Houd daarnaast rekening met een eigen bijdrage van  250,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Of in alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een geschil direct bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand voordat u andere actie(s) onderneemt. Dit kan telefonisch of via www.achmearechtsbijstand.nl.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.