Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Met de Basis dekking bent u verzekerd van hulp door Stichting Achmea Rechtsbijstand als u schade vergoed wilt krijgen van iemand die niet kan betalen of als u getuige bent bij een strafzaak. Daarnaast kiest u minimaal 1 van de volgende dekkingen: Verkeer, Consument & Wonen, Medisch, Werk & Inkomen en Fiscaal & Vermogen.

Extra informatie

Stichting Achmea Rechtsbijstand verleent juridische hulp zolang er een redelijke kans op succes is. Daarnaast kunt u schadeloos worden gesteld als de kosten van de rechtsbijstand hoger zijn dan de financiële schade. 

Keuze: verkeer

Met Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen door iemand anders. Bijvoorbeeld letselschade of schade aan uw auto.

Keuze: letsel

Met Verkeer of met Medisch krijgt u juridische hulp bij het verhalen van letselschade op een ander. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout. 

Keuze: wonen

Met Consument & Wonen krijgt u juridische hulp bij een geschil over (ver)huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of geschillen met buren of de overheid over uw woning. 

Extra informatie

Een geschil over uw 2e woning is verzekerd met Fiscaal & Vermogen.

Keuze: werk en inkomen

Met Werk & Inkomen krijgt u juridische hulp bij een geschil met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Bijvoorbeeld bij een geschil over uw salaris of pensioen. 

Keuze: aankopen

Met Consument & Wonen krijgt u juridische hulp als u een geschil hebt over spullen die u koopt. Of bij geschillen over bijvoorbeeld een geboekte vakantie of met dienstverleners. .

Keuze: familie en relaties

Met Consument & Wonen krijgt u juridische hulp bij een geschil over personen- of familierecht. 

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp bij een geschil over een erfenis, als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Met Fiscaal & Vermogen krijgt u juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een geschil over een 2e woning of vermogensbeheer. 

Geen eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage als u kiest voor de dienstverlening van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand. 

Extra informatie

Als u kiest voor een eigen rechtshulpverlener brengen wij een eigen bijdrage van € 250 in rekening.

Juridische hulp door juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand is onbeperkt verzekerd

Als u kiest voor de dienstverlening van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand is de behandeling van uw zaak onbeperkt verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Als het geschil is ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering.

Of als de verzekerde bij het sluiten van de verzekering kon vermoeden dat het geschil zou ontstaan. Zijn er meer oorzaken waardoor het geschil ontstaat? Dan moet de eerste oorzaak na de ingangsdatum van de verzekering zijn ontstaan.

Als u een zakelijk geschil heeft

Zoals conflicten over uw bedrijf.

Extra informatie

Per dekking staat in de voorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de extra kosten die Stichting Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Extra kosten zijn verzekerd tot € 50.000,- per gebeurtenis. Gaat het om een conflict buiten Europa? Dan vergoeden wij de kosten tot € 10.000,-. Is er een gerechtelijke of administratieve procedure? En is een advocaat daarbij niet verplicht, maar kiest u daar wel voor? Dan vergoeden wij de kosten tot € 8.000,-.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw geschil voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel speciale voorwaarden. Houd daarnaast rekening met een eigen bijdrage van € 250,-.

Extra informatie

Kiest u zelf voor een advocaat of juridisch deskundige in een procedure waarbij deze advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht is? Dan zijn alle extra kosten verzekerd tot € 8.000,- per gebeurtenis. Let op: Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft namens u opdracht aan deze persoon.

Wachttijd

Bij Consument & Wonen, Werk & Inkomen en Fiscaal & Vermogen heeft u wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode van 3 maanden waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. U bent wel direct verzekerd voor geschillen over de spullen die u kocht en de contracten die u sloot nadat de verzekering in ging.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Of in alle landen van de wereld.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat vermeld waar u bent verzekerd voor een bepaald geschil.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een geschil direct bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand voordat u andere actie(s) onderneemt. Dit kan telefonisch of via www.achmearechtsbijstand.nl.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert, of als u verhuist naar het buitenland.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.