Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade. Ook een garage op een ander adres.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot € 450.000. Dat is de herbouwwaarde van uw woonhuis. Is de herbouwwaarde hoger? Dan kunt u een hoger bedrag verzekeren.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. Wij zorgen voor een nieuwe ruit of vergoeden de glasschade.

Tuin

Schade aan uw tuin is meeverzekerd. Alleen schade door brand, bliksem, luchtvaartuig. Of als iemand de tuin inrijdt.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is standaard verzekerd. Als uw woning langer leegstaat of onbewoond is dan 90 dagen dan betalen we niet voor schade door inbraak. Als u aan het verbouwen bent, betalen we niet voor waterschade.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan glas. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Schade door neerslag via openstaande ramen of deuren, door lekkage via kitnaden of door vocht dat door de muren komt is niet verzekerd. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen verzekerd als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

Heeft u schade? Dan betaalt u de eerste € 100 zelf. Dat is uw eigen risico. Dit eigen risico kunt u tegen extra premie afkopen. Hebt u stormschade? Dan geldt er een extra eigen risico van € 200. Dit komt boven op het eventuele standaard eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Via 058-2345678 of via WhatsApp 06-13509099. Via Mijn FBTO op FBTO.nl of per post: Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden.