Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. Alleen als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid van u en personen waarmee u samenwoont. Soms ook personen waarmee u niet samenwoont. Ook huispersoneel, bijvoorbeeld een au pair, werkster of tuinman.

Extra informatie

Personen met wie u samenwoont zijn bijvoorbeeld (pleeg- en stief)kinderen. Personen met wie u niet samenwoont bijvoorbeeld kinderen die bij een ex-partner wonen of kinderen die voor studie ergens anders wonen. 

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Vaak bent u dan volgens de wet niet aansprakelijk. Wij betalen in die situatie dan toch, tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Vaak bent u dan volgens de wet niet aansprakelijk. Wij betalen in die situatie dan toch, tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door de woning in Nederland, waar u eigenaar van bent,is verzekerd. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk iemand anders dan een medespeler verwondt, of u maakt spullen van een toeschouwer kapot, dan bent u vaak niet aansprakelijk. In die situatie betalen wij toch tot maximaal € 25.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten. Schade veroorzaakt met een motorrijtuig, boot of vliegtuig. Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor de volledige lijst in onze polisvoorwaarden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (behalve auto, motor,  boot, caravan, vliegtuig of vouwwagen) betalen we tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Asbest

Niet verzekerd als de schade voortvloeit uit asbest of verband houdt met asbest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

Op https://www.centraalbeheer.nl/mijn-cb/Paginas/contact.aspx leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat dan aan ons.

Extra informatie

Op: https://www.centraalbeheer.nl/mijn-cb/Paginas/contact.aspx leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.