Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen buiten uw huis. Het gaat om schade door beschadiging, diefstal en verlies van persoonlijke bezittingen in Nederland.

Wat is verzekerd?

Uw verplaatsbare persoonlijke bezittingen die uw eigendom zijn en die u bij zich heeft.

Verzekerd bedrag

We vergoeden de nieuwwaarde van uw spullen als deze niet ouder zijn dan 1 jaar. Zijn uw spullen ouder dan 1 jaar dan vergoeden wij de dagwaarde.

Geld

Geld, het bedrag op chipkaarten en cheques zijn voor maximaal € 250,- per gebeurtenis verzekerd. Er is geen dekking bij misbruik van de bankpas, contactloos betalen, creditcard en overige passen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen

Diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen zijn verzekerd als u daar extra goed op let of als deze bezittingen goed zijn opgeborgen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn niet verzekerd in de woning en in de gebouwen die bij de woning horen.

Schade door fraude of misbruik

Schade door fraude met betalingen of afschrijvingen, schade door misbruik van telefoons, tablets en computers is niet verzekerd.

Gebruiksschade

Kleine schades zoals krassen, deukjes of andere gewone gebruiksschade zijn niet verzekerd.

Zorgvuldigheid en elders opgeslagen

Uw spullen zijn niet verzekerd als u niet goed op uw spullen heeft gelet of als uw spullen in een auto liggen en niet goed zijn opgeborgen. Ook is er geen dekking als uw spullen langer dan één dag ergens anders zijn opgeslagen.

Extra informatie

Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Geld

Geld, het bedrag op chipkaarten en cheques zijn voor maximaal € 250,- per gebeurtenis verzekerd. Er is geen dekking bij misbruik van de bankpas, contactloos betalen, creditcard en overige passen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen buiten uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of via de SchadeApp. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert. Zorg dat u het goede aantal personen doorgeeft. Klopt de gezinssamenstelling niet? Dan kan het zijn dat u minder krijgt uitgekeerd bij schade. U moet doorgeven als u verhuist of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit de verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.