Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Extra informatie

Materiële schade en letselschade die u met uw (gekoppelde) aanhanger aan derden veroorzaakt, is verzekerd via de WA-verzekering van uw auto. Is uw aanhanger niet gekoppeld, dan heeft u daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde van de aanhanger als die in het 1e jaar na aanschaf wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Deze regel geldt voor aanhangers met een aanschafwaarde tot € 12.500,-. Is de aanschafwaarde hoger dan € 12.500,- of is de aanhanger langer dan 1 jaar in uw bezit dan krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde. 

Reparatie

U mag zelf bepalen wie de schade aan uw aanhanger repareert.

Schade aan de aanhangwagen

U bent verzekerd voor schade aan uw aanhanger. Door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of diefstal. Maar ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Extra informatie

Diefstal is aleen verzekerd als de aanhanger op slot staat met een SCM/CCV goedgekeurd disselslot, wielslot of wielklem.

Noodreparatie

We vergoeden de noodreparatie als uw aanhanger beschadigd is en u niet verder kunt rijden met uw aanhanger.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u rijdt met de aanhanger en geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. U bent ook niet verzekerd als u schade krijgt door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Lading

De lading in/op de aanhanger is niet verzekerd.

Diefstal bij gebruik van verkeerd slot

Diefstal is niet verzekerd als de aanhanger niet op slot staat met een SCM/CCV goedgekeurd disselslot, wielslot of wielklem.

Extra informatie

Als de aanhanger in een afgesloten stalling staat hoeft de aanhanger niet op slot te staan met een SCM/CCV goedgekeurd slot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Laat u de schade aan uw aanhanger niet maken? Dan krijgt u 50% van het bedrag van de schade. Heeft u later nog eens schade aan dezelfde onderdelen? Dan trekken wij het bedrag dat u eerder van ons kreeg af van de nieuwe schade.

Eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft, een eigen risico van € 150,- of een eigen risico van € 300,-.

Extra informatie

Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting u krijgt op de premie.

Waar ben ik gedekt?

Uw aanhanger is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. 
Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of via de SchadeApp. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet  bijvoorbeeld doorgeven als u de aanhanger verkoopt. Of u verhuist.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.