Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde auto naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde auto is verzekerd.

Diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde als de auto binnen 3 jaar na aanschaf wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Deze regel geldt voor auto's met een aanschafwaarde tot € 50.000,-. Is de aanschafwaarde hoger dan € 50.000,- of heeft u de auto langer dan 3 jaar geleden aangeschaft dan krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota van een merkdealer of BOVAG-bedrijf of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: reparatie

Met Schadeherstellers FBTO kiest u om schades aan de auto te laten repareren door FBTO geselecteerde schadeherstellers. Dit heeft als voordeel dat u 4 jaar garantie krijgt op het herstel van de schade. Bovendien heeft u recht op vervangend vervoer. U kunt ook kiezen voor Eigen Keuze Herstelbedrijf. Dan mag u zelf bepalen waar u de auto laat repareren. 

Extra informatie

Heeft u gekozen voor Schadeherstellers FBTO en u laat de auto ergens anders repararen, dan verhogen wij het door u gekozen eigen risico met € 600,-.

Schade door brand en natuur

Met Plus is schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel, bliksem of overstroming verzekerd. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent. 

Ruitschade

Met Plus is ruitschade verzekerd. Kiest u voor Schadeherstellers van FBTO en u laat de ruit niet herstellen door een aangesloten herstelbedrijf, dan geldt een eigen risico van € 600,-. Kiest u voor Eigen Keuze Herstelbedrijf, dan vergoeden we de ruitschade als de reparatie is uitgevoerd door een BOVAG of FOCWA aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Met Plus is schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. Ook diefstal van de auto is verzekerd. Heeft uw auto een cataloguswaarde van meer dan € 75.000,- en is niet ouder dan 5 jaar? Dan gelden er beveiligingseisen. Wordt de auto gestolen en voldoet de auto niet aan deze beveiligingseisen, dan is de diefstalschade niet verzekerd.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn verzekerd tot € 250,-.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp binnenland en/of Pechhulp buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Keuze: no-claimbeschermer

Met de No-claimbeschermer kunt u uw opgebouwde no-claimkorting beschermen. Het kortingspercentage blijft dan hetzelfde na een schade. De schadevrije jaren worden wel aangepast. De bescherming geldt voor maximaal 1 schade per jaar.

Keuze: rechtsbijstand verkeer

Met Rechtsbijstand Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of bijvoorbeeld als u letselschade heeft door een ongeval met uw auto.

Extra informatie

De kosten van de onafhankelijke juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn verzekerd. 

Keuze: inzittenden

Met de Inzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen na een ongeval met de auto verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn dan verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot € 1.000.000,-. Schade aan bagage, kleding of spullen in of op de auto is verzekerd tot € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Andere schade aan eigen auto

Met Plus verzekert u uw auto tegen een aantal met name in de voorwaarden genoemde oorzaken zoals brand, ontploffing, bliksem, kortsluiting, inbraak, diefstal, hagel en joyriding. Schade door een aanrijding, van de weg raken, slippen of andere van buiten komende oorzaken zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u uw auto Casco (All Risk) verzekeren.

De auto doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw auto meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd. 

Extra informatie

Er is wel dekking als de behendigheidsrit of training hiervoor wordt begeleid door een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De auto wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen voor € 0,-, € 150,- of € 300,- eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt. Heeft u gekozen voor Schadeherstellers FBTO maar laat u de schade ergens anders repareren, dan verhogen wij het door u gekozen eigen risico met € 600,-. 

Extra informatie

Het door u gekozen eigen risico geldt niet voor de Aansprakelijkheidsdekking (WA). En ook niet voor een ruitreparatie bij een BOVAG of FOCWA aangesloten garage. Heeft u voor € 300,- eigen risico gekozen, dan betaalt u voor een ruitvervanging bij een BOVAG of FOCWA aangesloten garage maximaal € 150,-.

Borgkosten in het buitenland

Als uw auto in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal € 50.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de auto is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Beveiligingseisen voor auto's met een cataloguswaarde hoger dan € 75.000

Heeft uw auto een cataloguswaarde van meer dan € 75.000,- en is niet ouder dan 5 jaar? Er gelden dan beveiligingseisen. Wordt de auto gestolen en voldoet de auto niet aan deze beveiligingseisen, dan is de diefstalschade niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of via de SchadeApp. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als u gaat verhuizen, als u de auto verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de auto wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.