Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Wat is verzekerd?

Bij pech aan uw auto krijgt u ter plaatse hulp van onze hulporganisatie. De pech ontstaat doordat er onverwacht iets kapot is aan de auto. De auto kan niet meer veilig rijden.

Keuze: pech in het buitenland

Met Pechhulp buitenland bent u verzekerd van hulp bij pech met de auto in het buitenland. Als de auto binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden, dan regelen wij het volgende: reparatie van de auto (alleen het arbeidsloon van de hulporganisatie wordt vergoed). Ook vervoer naar de dichtstbijzijnde garage en stallen van de auto. Overnachting voor bestuurder en passagiers (max. € 75,- per persoon per nacht).

Extra informatie

Duurt de reparatie langer dan 2 werkdagen, dan heeft u onder andere recht op vervangend vervoer voor max. 5 werkdagen. In overleg met onze alarmcentrale kan dit tot 30 dagen verlengd worden. U heeft ook recht op vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Dit geldt ook voor de bestuurder, passagiers en bagage.

Keuze: pech in Nederland

Met Pechhulp binnenland bent u verzekerd van hulp bij pech met de auto in Nederland. We regelen de reparatie van de auto ter plaatse (alleen het arbeidsloon van de hulporganisatie wordt vergoed). Is reparatie van de auto niet mogelijk, dan brengen we de auto en inzittenden naar een adres in Nederland. En heeft u max. 5 werkdagen recht op vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een reparatie als gevolg van bijvoorbeeld normaal onderhoud is niet verzekerd.

U reist naar een gebied dat de overheid afraadt

Pechhulp is niet verzekerd in gebieden met de kleurcodes ‘rood’ en ‘oranje, zoals door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vastgesteld. 

Extra informatie

Pechhulp is wel verzekerd als de verzekerde al in dat gebied was op het moment dat reizen wordt afgeraden. Verzekerde moet dan zo snel mogelijk vertrekken. Pechhulp is ook verzekerd als verzekerde op de terugreis gedwongen is door een 'rood' of 'oranje' gebied te reizen en daar pech krijgt. 

Het motorvoertuig heeft brandstof of olie nodig

Pechhulp is niet verzekerd als het motorvoertuig zonder brandstof of olie stil staat. 

Zakelijk gebruik, rijden op een circuit of meedoen aan een wedstrijd

Pechhulp is niet verzekerd als het motorvoertuig zakelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor koerierswerk, verhuur of lease of personenvervoer tegen betaling. Het rijden op een circuit zoals de Nürgburgring is ook niet verzekerd. Evenals het meedoen aan een wedstrijd.

Extra informatie

Er is wel dekking als de behendigheidsrit of training hiervoor wordt begeleid door een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Langer dan 180 dagen in het buitenland

Als u met het motorvoertuig langer dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, dan stopt de verzekering en is er geen dekking meer. 

Vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig als reparatie door onze hulporganisatie niet mogelijk is

Met Pechhulp buitenland of Pechhulp binnenland heeft u maximaal 5 werkdagen recht op vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig (max. € 150,- per dag voor de auto,  max. € 25,- per dag voor de gekoppelde trailer, vouwwagen of aanhangwagen, max. € 75,- voor de gekoppelde caravan). Bij Pechhulp buitenland kan dat in overleg met de alarmcentrale worden verlengd tot 30 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Pechhulp binnenand: in Nederland, ook in uw woonplaats. Pechhulp buitenland: in heel Europa behalve Nederland en ook Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. In Nederland alleen vanuit uw woning rechtstreeks naar het buitenland. En vanuit het buitenland rechtstreeks terug naar uw woning. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een pechgeval altijd zo snel mogelijk bij onze Alarmcentrale via +31 (58) 234 56 50. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u het motorvoertuig verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van het motorvoertuig wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.