Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval persoonlijke schade aan inzittenden tot € 1.000.000 en schade aan spullen in de auto tot maximaal € 5.000. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als een inzittende in de auto is, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als deze persoon zelf schuldig is, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en zorgkosten bij letselschade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld tandartskosten en uitsluitingen of beperkingen van de zorgverzekering.

Materiële schade

We vergoeden schade aan bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Tot maximaal € 5.000,-.

Overlijden

We vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden.

Extra informatie

Bijvoorbeeld uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke kosten. Hieronder valt bijvoorbeeld ook schade doordat deze persoon niet meer kan werken of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Wel verzekerd.

Inzittendenverzekering

Naast de Inzittendenverzekering kunt u ook kiezen voor een module Ongevallen auto. Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Wat keren we uit? € 10.000,- als iemand overlijdt. Maximaal € 30.000,- als iemand blijvend invalide wordt (de mate van invaliditeit is bepalend).

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 1.000.000 voor schade aan personen. We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 5.000 voor schade aan spullen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of email.