Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Wat is verzekerd?

Bij pech aan uw auto krijgt u ter plaatse hulp van onze hulporganisatie. De pech ontstaat doordat er onverwacht iets kapot is aan de auto. De auto kan niet meer veilig rijden.

Keuze: pech in het buitenland

Met Pechhulp buitenland bent u verzekerd van hulp bij pech met de auto in het buitenland. Als de auto binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden, dan regelen wij het volgende: reparatie van de auto (alleen het arbeidsloon van de hulporganisatie wordt vergoed). Ook vervoer naar de dichtstbijzijnde garage en stallen van de auto. Overnachting voor bestuurder en passagiers (max. € 75,- per persoon per nacht).

Extra informatie

Duurt de reparatie langer dan 2 werkdagen, dan heeft u onder andere recht op vervangend vervoer voor max. 5 werkdagen. In overleg met onze alarmcentrale kan dit tot 30 dagen verlengd worden. U heeft ook recht op vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Dit geldt ook voor de bestuurder, passagiers en bagage.

Keuze: Pechhulp binnenland

Met Pechhulp binnenland bent u verzekerd van hulp bij pech met de auto in Nederland. We regelen de reparatie van de auto ter plaatse (alleen het arbeidsloon van de hulporganisatie wordt vergoed). Is reparatie van de auto niet mogelijk, dan brengen we de auto en inzittenden naar een adres in Nederland. En heeft u max. 5 werkdagen recht op vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • In sommige situaties is pechhulp niet verzekerd. Bijvoorbeeld als het motorvoertuig brandstof of olie nodig heeft. Of u doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit. Of als het voertuig zakelijk wordt gebruikt. Ook niet als er sprake is van alcohol, bedwelmende stoffen of drugs of als u roekeloos bent.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Een verzekerde reist naar een gebied dat de overheid afraadt

Pechhulp is niet verzekerd in gebieden met de kleurcodes ‘rood’ en ‘oranje, zoals door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vastgesteld.

Extra informatie

Pechhulp is wel verzekerd als de verzekerde al in dat gebied was op het moment dat reizen wordt afgeraden. Verzekerde moet dan zo snel mogelijk vertrekken. Pechhulp is ook verzekerd als verzekerde op de terugreis gedwongen is door een 'rood' of 'oranje' gebied te reizen en daar pech krijgt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Langer dan 180 dagen in het buitenland

Als u met het motorvoertuig langer dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, dan stopt de verzekering en is er geen dekking meer.

Vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig als reparatie door onze hulporganisatie niet mogelijk is

Met Pechhulp buitenland of Pechhulp binnenland heeft u maximaal 5 werkdagen recht op vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig (max. € 150,- per dag voor de auto, max. € 25,- per dag voor de gekoppelde trailer, vouwwagen of aanhangwagen, max. € 75,- voor de gekoppelde caravan). Bij Pechhulp buitenland kan dat in overleg met de alarmcentrale worden verlengd tot 30 dagen.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor de module Pechhulp binnenland en/of module Pechhulp buitenland. In het binnenland: ook in uw woonplaats. In het buitenland: alle geldige landen op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

FBTO werkt voor deze verzekering samen met RISK Verzekeringen. Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie door aan RISK. Meld een pechgeval zo snel mogelijk bij RISK. RISK is te bereiken via nummer (030) 303 06 13. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de auto verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de auto wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met RISK Verzekeringen (030) 303 06 13.