Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt schade aan uw eigen auto verzekeren met de Plus of Casco dekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde auto naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde auto is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp binnenland en/of Pechhulp buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Keuze: no-claimbeschermer

Met de No-claimbeschermer kunt u uw opgebouwde no-claimkorting beschermen. Het kortingspercentage blijft dan hetzelfde na een schade. De schadevrije jaren worden wel aangepast. De bescherming geldt voor maximaal 1 schade per jaar.

Speciaal kenmerk

Dit is een verzekering die gekoppeld is aan uw rijstijl. U geeft ons inzicht in uw rijgedrag. Uw rijgedrag wordt gemeten via een special app op uw telefoon, FBTO Rijstijl app, die u downloadt. Via deze app sluit u ook de verzekering af. Goed rijgedrag wordt beloond met een korting op de premie die kan oplopen tot 30%.

Extra informatie

In het Privacy Statement kunt u teruglezen welke gegevens verzameld en gebruikt worden en voor wie deze inzichtelijk zijn.

Keuze: inzittenden

Met Inzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot € 1.000.000,-. Schade aan bagage, kleding of spullen in of op het motorvoertuig of in een aanhangwagen is verzekerd tot € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Diefstal of total loss

Diefstal van uw auto of als deze total loss raakt is niet verzekerd.

Reparatie

Reparatiekosten aan uw auto zijn niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door bijvoorbeeld brand, storm of hagel, is niet verzekerd. 

Ruitschade

Schade aan de ruiten van uw auto is niet verzekerd. 

Inbraak

Inbraakschade aan uw auto is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

De auto doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw auto meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd. 

Extra informatie

Er is wel dekking als de behendigheidsrit of training hiervoor wordt begeleid door een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De auto wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Borgkosten in het buitenland

Als uw auto in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal € 50.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de auto is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

FBTO werkt voor deze verzekering samen met RISK Verzekeringen. Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie door aan RISK. Meld een schade zo snel mogelijk bij RISK. RISK is te bereiken via nummer (030) 303 06 13. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de auto verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de auto wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met RISK Verzekeringen (030) 303 06 13.