Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt met de Casco dekking in vrijwel alle gevallen vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde auto naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde auto is verzekerd.

Diefstal of total loss

Is de auto gestolen of is deze door een gedekte schade total loss en u heeft de auto 3 jaar of korter, dan krijgt u de aanschafwaarde of de nieuwwaarde vergoed. U krijgt de aanschafwaarde als u de auto 2e hands gekocht heeft. Bent u de 1e eigenaar, dan krijgt u de nieuwwaarde. Deze regel geldt voor auto's met een aanschafwaarde of nieuwwaarde tot € 50.000,-. In andere gevallen krijgt u de dagwaarde. 

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota van een merkdealer of BOVAG-bedrijf of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: reparatie

Met Schadeherstellers FBTO kiest u om schades aan de auto te laten repareren door FBTO geselecteerde schadeherstellers. Dit heeft als voordeel dat u 4 jaar garantie krijgt op het herstel van de schade. Bovendien heeft u recht op vervangend vervoer. U kunt ook kiezen voor Eigen Keuze Herstelbedrijf. Dan mag u zelf bepalen waar u de auto laat repareren.

Extra informatie

Heeft u gekozen voor Schadeherstellers FBTO en u laat de auto ergens anders repararen, dan verhogen wij het door u gekozen eigen risico met € 600,-.

Schade door brand en natuur

Met Casco is schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel, bliksem of overstroming verzekerd. 

Ruitschade

Met Casco is ruitschade verzekerd. Wij vergoeden de reparatie of vervanging alleen als deze is uitgevoerd door een BOVAG of FOCWA aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Met Casco is schade door (een poging tot) inbraak erzekerd. Ook diefstal van de auto is verzekerd. Heeft uw auto een cataloguswaarde van meer dan € 75.000,- en is niet ouder dan 5 jaar? Dan gelden er beveiligingseisen. Wordt de auto gestolen en voldoet de auto niet aan deze beveiligingseisen, dan is de diefstalschade niet verzekerd.

Extra informatie

Bagage in uw auto is verzekerd tot € 250,-.

Schade aan eigen auto

Met Casco is bijna alle schade aan uw auto verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp binnenland en/of Pechhulp buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Keuze: no-claim beschermer

Met de No-claimbeschermer kunt u uw opgebouwde bonus malus trede beschermen. De bonus malus trede bepaalt het kortingspercentage dat u krijgt. De schadevrije jaren worden wel aangepast. De bescherming geldt voor maximaal 1 schade per jaar.

Rijgedragverzekering

Dit is een verzekering die gekoppeld is aan uw rijstijl. U geeft ons inzicht in uw rijgedrag. Uw rijgedrag wordt gemeten via een special app op uw telefoon, FBTO Rijstijl app, die u downloadt. Via deze app sluit u ook de verzekering af. Goed rijgedrag wordt beloond met een korting op de premie die kan oplopen tot 30%.

Extra informatie

In het Privacy Statement kunt u teruglezen welke gegevens verzameld/gebruikt worden en voor wie deze inzichtelijk zijn.

Keuze: inzittenden

Met de Inzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen na een ongeval met de auto verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn dan verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot € 1.000.000,-. Schade aan bagage, kleding of spullen in of op de auto is verzekerd tot € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

De auto doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw auto meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd. 

Extra informatie

Er is wel dekking als de behendigheidsrit of training hiervoor wordt begeleid door een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De auto wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen voor € 0,-, € 150,- of € 300,- eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt. Heeft u gekozen voor Schadeherstellers FBTO maar laat u de schade ergens anders repareren, dan
verhogen wij het door u gekozen eigen risico met € 600,-.

Extra informatie

Het door u gekozen eigen risico geldt niet voor de Aansprakelijkheidsdekking (WA). En ook niet voor een ruitreparatie bij een BOVAG of FOCWA aangesloten garage. Heeft u voor € 300,- eigen risico gekozen, dan betaalt u voor een ruitvervanging bij een BOVAG of FOCWA aangesloten garage maximaal € 150,-.

Beveiligingseisen voor auto's met een cataloguswaarde hoger dan € 75.000

Heeft uw auto een cataloguswaarde van meer dan € 75.000,- en is niet ouder dan 5 jaar?Er gelden dan beveiligingseisen. Wordt de auto gestolen en voldoet de auto niet aan deze beveiligingseisen, dan is de diefstalschade niet verzekerd.

Borgkosten in het buitenland

Als uw auto in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal € 50.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de auto is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

FBTO werkt voor deze verzekering samen met RISK Verzekeringen. Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie door aan RISK. Meld een schade zo snel mogelijk bij RISK. RISK is te bereiken via nummer (030) 303 06 13. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de auto verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de auto wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met RISK Verzekeringen (030) 303 06 13.