Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt met de Plus verzekering in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde auto naar een herstelbedrijf is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde auto is verzekerd.

Diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor auto’s met een aanschafwaarde tot € 50.000.

Reparatie

U kunt kiezen voor de extra optie Eigen keuze herstelbedrijf. U kiest dan zelf wie de reparatie uitvoert. Zet u de extra optie Eigen keuze herstelbedrijf uit? Dan kiezen wij de garage waar de schade wordt gemaakt.

Extra informatie

Laat u uw auto herstellen bij de schadeherstellers van FBTO? Dan heeft u extra voordelen zoals vervangend vervoer zonder extra kosten.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG/ FOCWA aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn verzekerd tot € 250,-.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u de module Pechhulp binnenland en/of  buitenland aan zet.

Keuze: No-claimbeschermer

Met de No-claimbeschermer behoudt u de no-claimkorting als u 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw aantal schadevrije jaren verandert wel.

Rijgedragverzekering

Dit is een rijgedragverzekering. U dient uw medewerking te verlenen aan het verzamelen van uw rijdata. Op basis van uw rijgedrag kunt u extra korting op de premie verdienen.

Extra informatie

In het Privacy Statement kunt u teruglezen welke gegevens verzameld/gebruikt worden en voor wie deze inzichtelijk zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op jou.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf een aanvullende module: Inzittendenverzekering, No-claimbeschermer, Pechhulp binnenland, Pechhulp buitenland en Eigen keuze herstelbedrijf.

Eigen risico

U kiest zelf hoeveel eigen risico u betaalt. U kunt uw eigen risico het hele jaar door elke maand aanpassen. Kies uit deze bedragen € 0, € 150 of € 300.

Het eigen risico geldt niet voor de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA).

Extra informatie

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of email.