Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot  6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot  2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde auto naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde auto is verzekerd.

Diefstal of total loss

Is uw auto gestolen of is deze door een gedekte schade total loss en heeft u de auto 3 jaar of korter, dan krijgt u de aanschafwaarde of de nieuwwaarde vergoed. U krijgt de aanschafwaarde als u de auto 2e hands gekocht heeft. Bent u de 1e eigenaar, dan krijgt u de nieuwwaarde.

Keuze: reparatie

Met Schadeherstellers FBTO kiest u om schades aan de auto te laten repareren door FBTO geselecteerde schadeherstellers. De voordelen hiervan zijn: 4 jaar garantie op reparaties, vervangend vervoer tijdens de reparatie tot maximaal 30 kalenderdagen en wij betalen de schade rechtstreeks aan de garage. Kiest u voor Eigen Keuze Herstelbedrijf? Dan mag u zelf bepalen waar u de auto laat repareren.

Schade door brand en natuur

Met Plus is schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel, bliksem of overstroming verzekerd. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent.

Ruitschade

Met Plus is ruitschade verzekerd. Kiest u voor Schadeherstellers van FBTO? Dan vergoeden wij de reparatie of vervanging alleen als deze is uitgevoerd door een aangesloten ruitherstelbedrijf. Kiest u voor Eigen Keuze Herstelbedrijf, dan vergoeden wij de ruitschade als de reparatie is uitgevoerd door een BOVAG aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Met Plus is schade door (een poging tot) inbraak verzekerd. Bagage in uw auto is verzekerd tot  250,- per gebeurtenis.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp binnenland en/of Pechhulp buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Rijgedragverzekering

Dit is een verzekering die gekoppeld is aan uw rijstijl. U geeft ons inzicht in uw rijgedrag. Uw rijgedrag wordt gemeten via een speciale app op uw telefoon, FBTO Rijstijl app, die u downloadt. Via deze app sluit u ook de verzekering af. Goed rijgedrag wordt beloond met een korting op de premie die kan oplopen tot 30%.

Keuze: inzittenden

Met de Inzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen na een ongeval met de auto verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn dan verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot  1.000.000,-. Schade aan bagage, kleding of spullen in of op de auto is verzekerd tot  5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Andere schade aan eigen auto

Met Plus verzekert u uw auto tegen een aantal met name in de voorwaarden genoemde oorzaken zoals brand, ontploffing, bliksem, kortsluiting, inbraak, diefstal, hagel en joyriding. Schade door een aanrijding, van de weg raken, slippen of andere van buiten komende oorzaken zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u uw auto Casco (All Risk) verzekeren

De auto doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw auto meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd.

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest, speekseltest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De auto wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen voor  0,-,  150,- of  300,- eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt. Heeft u gekozen voor Schadeherstellers FBTO maar laat u de schade ergens anders repareren, dan verhogen wij het door u gekozen eigen risico met  600,-.

Borgkosten in het buitenland

Als uw auto in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal  100.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de auto is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Beveiligingseisen voor auto's met een cataloguswaarde hoger dan € 75.000

Heeft uw auto een cataloguswaarde van meer dan  75.000,- en is de auto niet ouder dan 5 jaar? Dan gelden er beveiligingseisen. Wordt de auto gestolen en voldoet de auto niet aan deze beveiligingseisen? Dan is de diefstalschade niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

FBTO werkt voor deze verzekering samen met RISK Verzekeringen. Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie door aan RISK. Meld een schade zo snel mogelijk bij RISK. RISK is te bereiken via nummer (030) 303 06 13. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met RISK Verzekeringen (030) 303 06 13.