Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een boot die privé gebruikt wordt, zoals een sloep, motorboot of zeilboot, maar ook een surfplank of jetski. De dekking Aansprakelijkheid en hulpverlening is de verplichte basisdekking voor onze Bootverzekering. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Met de dekking Aansprakelijkheid en Hulpverlening bent u verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan spullen van anderen. Deze schade is verzekerd tot € 10.000.000,-. Onder de dekking Aansprakelijkheid & Hulpverlening is ook noodzakelijke hulpverlening verzekerd, zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten na schade. 

Schade aan eigen boot

U kunt kiezen uit verschillende dekkingen om de schade aan uw eigen boot te verzekeren: Brand, storm en natuur, Diefstal en inbraak en Aanvaring en eigen gebrek. Wilt u uw boot tegen alle risico's verzekeren? Kies dan voor alle dekkingen. 

Extra informatie

Bij total loss of diefstal krijgt u tot 3 jaar na aanschaf de aanschafwaarde terug. Dit geldt ook voor tweedehandsboten tot maximaal 8 jaar oud. Na deze 3 jaar of voor oudere boten kijgt u de dagwaarde vergoed. U kunt uw boot ook laten taxeren en deze waarde verzekeren. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 3 jaar. 

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

De dekking Diefstal en inbraak biedt dekking voor (poging tot) inbraak en diefstal van de boot. En ook voor joyvaren. Voor de boot en de motor gelden beveiligingseisen. Zo moet u de boot en de motor beveiligen met een goedgekeurde ketting of kabel en slot. Kijk voor de volledige lijst met beveiligingseisen in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Als u een ligplaats heeft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag Leiden, geldt een extra beveiligingseis: U moet dan de boot met (afsluitbare) kajuit extra beveiligen met een bewegingsmelder met geluid. Dit systeem geeft een luid alarm van minimaal 70DB én een lichtsignaal wanneer iemand ongewenst aan boord komt. 

Inboedel

Als u kiest voor de dekking Brand, storm en natuur, Diefstal en inbraak en/of Aanvaring en Eigen gebrek, is inboedel en scheepsuitrusting meeverzekerd. Dit is dan verzekerd tegen de oorzaken die onder die dekkingen gedekt zijn. 

Extra informatie

Onder scheepsuitrusting verstaan wij  alles wat op de boot gemonteerd is, navigatie- en communicatieapparatuur en alles wat bedoeld is om lange tijd aan boord te blijven, zoals bijv. servies, reddingsvesten, etc. Onder scheepsuitrusting verstaan wij niet: kleding, sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, reisbagage etc. Kijk voor een volledig overzicht in onze polisvoorwaarden. 

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd onder de dekking Brand, storm en natuur. 

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de dekking Brand, storm en natuur. 

Volgboot en trailer

Een bijboot is meeverzekerd als hij voldoet aan de volgende eisen: De hoofdboot is een motorkruiser, kajuitzeiljacht of motorzeiler. De bijboot is een rubberboot of open toerboot, de bijboot kan niet sneller dan 20 km per uur en de lengte van de bijboot is maximaal 35% van de lengte van de hoofdboot.  Voldoet uw bijboot niet aan deze eisen? Dan kunt u een aparte Bootverzekering voor uw bijboot afsluiten. 

Extra informatie

Let op: een trailer kunt u niet meeverzekeren op de Bootverzekering. Hiervoor kunt u een aanhangwagenverzekering afsluiten.  Een handtrailer of (strand)trolley is wel meeverzekerd bij de Bootverzekering. 

Keuze: Opvarendenverzekering

Met de Opvarendenverzekering verzekert u uzelf en iedereen aan boord voor persoonlijke en materiële schade door een ongeluk met de boot. Schade aan spullen in of op de boot is verzekerd tot maximaal € 10.000,-. Schade aan personen in of op de boot tot maximaal € 1.000.000,-. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeluk. 

Keuze: Particuliere verhuur

Als u uw boot af en toe (maximaal 60 dagen per jaar) verhuurt via een Bootdeelplatform, dan kunt u particuliere verhuur meeverzekeren. Met deze dekking is schade die ontstaan is tijdens de verhuurperiode verzekerd in combinatie met de andere door u afgesloten dekkingen. Wat er precies verzekerd is bij deze optie leest u op onze website en vermelden wij op de polis als u kiest voor de optie Particuliere verhuur. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de polisvoorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Ongevallen opvarenden

U kunt bij de Bootverzekering niet kiezen voor een Ongevallenverzekering. In plaats daarvan kunt u kiezen voor de Opvarendenverzekering.

Diefstal van de (bij)boot en/of de buitenboordmotor als deze niet goed beveiligd waren.

Heeft u de dekking Diefstal en Inbraak voor uw boot, dan is diefstal en inbraak alleen verzekerd als de (bij)boot en de motor goed beveiligd waren met goedgekeurde sloten, kabels en kettingen. Op de trailer maakt u de boot aan de trailer vast met een goedgekeurd slot. De trailer staat op slot met een goedgekeurd disselslot, wielslot of wielklem.  

Extra informatie

Als u een ligplaats heeft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag Leiden, geldt een extra beveiligingseis: U moet dan de boot met (afsluitbare) kajuit extra beveiligen met een bewegingsmelder met geluid. Dit systeem geeft een luid alarm van minimaal 70DB én een lichtsignaal wanneer iemand ongewenst aan boord komt. 

Rechtsbijstand

Op de bootverzekering is geen rechtsbijstand verzekerd.

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

Schade door opzet is niet verzekerd. Schade is ook niet verzekerd als de schipper alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. Ook niet als de schipper niet meewerkt aan een blaastest of bloedproef. 

Pechhulp

Op de Bootverzekering is geen pechhulp verzekerd. Noodzakelijke hulpverlening is wel gedekt onder de dekking Aansprakelijkheid en hulpverlening, bij een verzekerde schade na een plotselinge gebeurtenis. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen standaard verplicht eigen risico. U kunt wel een vrijwillig eigen risico kiezen voor schade aan uw eigen boot. U betaalt minder premie als u kiest voor een eigen risico.  

Eigen risico bij wedstrijdzeilen

Als u wedstrijden zeilt, geldt een standaard eigen risico voor schade die ontstaat aan uw eigen boot tijdens de wedstrijd. Dit eigen risico is 2% van het verzekerd bedrag. Het eigen risico is minimaal € 150,- en maximaal € 750,-. Dit eigen risico geldt naast een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico. 

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden. Dit is afhankelijk van het type boot en uw vaarplannen. Om te varen buiten de 10-mijlskustzone moet uw boot en de bemanning zeewaardig zijn. Op onze website vind u een volledig overzicht van de vaargebieden en de volledige lijst waaraan uw boot moet voldoen. 

Extra informatie

Vaart u in het buitenland of doet u mee aan wedstrijden? Dan heeft u een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) of een ander verzekeringsbewijs nodig. Dit bewijs kunt u bij FBTO aanvragen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of telefonisch. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. 
 

Extra informatie

U moet het doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen. Of u verkoopt de boot en u koopt een andere boot. Of de boot gaat varen buiten het gebied waarvoor de verzekering geldt of u krijgt een ligplaats in een ander land. Kijk voor alle wijzigingen die u moet doorgeven in onze polisvoorwaarden

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 50%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of telefonisch.