Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf hebt veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw auto beschadigd en kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw auto gestolen, neem dan contact op met de FGD Alarmcentrale. U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding. Bij een casco dekking hebt u recht op hulp na pech in het buitenland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van uw auto als gevolg van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de nieuwwaarde of dagwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van uw auto.

Reparatie

Bij alle schade kunt u zelf kiezen waar u de reparatie laat uitvoeren. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U kunt zelf kiezen waar u de reparatie laat uitvoeren. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw auto en diefstal uit uw auto (inbraak). Wij kunnen aanvullende eisen stellen aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto. Vraag hierover advies aan uw verzekeringsadviseur.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is (beperkt) standaard meeverzekerd. Kan uw auto door een mechanisch gebrek niet meer verder rijden, dan behandelen we dat als ongeval.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Casco-verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden en Ongevallen inzittenden

Wat is niet verzekerd?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart of vraag uw adviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Is uw auto een personenauto dan is uw eigen risico € 135,00 per gebeurtenis. Is uw auto een bestelauto dan is uw eigen risico € 225,00 per gebeurtenis. Is de bestuurder op het moment van schade jonger dan 24 jaar, dan geldt een (extra) eigen risico van € 65,00.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Voor een personenauto is dat maximaal 80% en voor een bestelauto maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.