Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met uw bromfiets. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

De WA dekking is de enige dekking die we op de bromfietsverzekering geven.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw bromfiets beschadigd en kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw bromfiets gestolen, neem dan contact op met de FGD Alarmcentrale. U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding.

Extra informatie

De hulp bestaat uit berging en vervoer van uw beschadigde bromfiets en/of vervoer van bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland. Ook bij een ongeval in het buitenland regelt de FGD Alarmcentrale hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd

Schade aan eigen bromfiets

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart of vraag uw adviseur om advies.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis..

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schrifelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.