Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Als u gekozen hebt voor een (extra) uitgebreide dekking valt in overleg met de verzekeraar berging van de caravan onder de dekking van de polis, indien de caravan niet binnen vier dagen gerepareerd kan worden.

Extra informatie

In voorkomende gevallen hebt u in overleg met de verzekeraar recht op een vervangend vakantieverblijf. Meer informatie leest u in de voorwaarden via de link onderaan.

Diefstal of total loss

Bij een standaard dekking vergoeden wij de dagwaarde. Bij een (extra) uitgebreide dekking, vergoeden wij op basis van nieuwwaarde. Als de caravan ouder is dan 60 maanden, vergoeden wij op basis van dagwaarde.

Extra informatie

Diefstal is niet gedekt onder de standaard dekking. Bij een (extra) uitgebreide dekking is diefstal verzekerd als de caravan op slot staat (wielklem of disselslot) of gestald is in een afgesloten ruimte. De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem of een overstroming is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Hebt u gekozen voor een (extra) uitgebreide dekking, dan valt hagel onder de dekking. Storm is altijd gedekt.

Inboedel

Spullen in de caravan, zoals servies, beddengoed kunt u meeverzekeren.

Extra informatie

Bij een (extra) uitgebreide dekking is reisbagage meeverzekerd tot maximaal € 500,00 per gedekte gebeurtenis.

Uitrusting

Bij een (extra) uitgebreide dekking valt schade aan bijvoorbeeld een luifel of voortent onder de dekking, als er sprake is van een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Overige uitrusting, zoals een mover, fietsendrager of bijzettent kunt u meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om informatie

Pechhulp

Is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade met een aan de auto gekoppelde caravan aan een ander? Dan valt deze schade onder de dekking van uw autoverzekering.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. Het eigen risico is op de polis vermeld.

Stallen

Bij een (extra) uitgebreide dekking is diefstal verzekerd als de caravan op slot staat (wielklem of disselslot) of gestald is in een afgesloten ruimte.

Waar ben ik gedekt?

Voor toercaravans dekt deze verzekering schade in Europa, Israël, Marokko, Tunesië, Turkije en Algerije. Voor een vakantieperiode van drie maanden per jaar is er dekking in de gehele wereld.

Extra informatie

Voor stacaravans dekt deze verzekering schade tijdens verblijf op een vaste standplaats binnen Nederland, België en Luxemburg en in Duitsland binnen een straal van 100 km vanaf de Nederlandse grens en tijdens vervoer van en naar deze standplaats.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schrijftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.