Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld schade door diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen is mogelijk.U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte of bij overlijden regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring (naar huis brengen).

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent. Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten.

Bagage

Wij vergoeden schade aan, verlies en diefstal van reisbagage en reisdocumenten per reis tot maximaal € 3.000,00 per verzekerde. We vergoeden maximaal € 7.000,00 voor alle verzekerden tezamen.Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vindt u op onze website: https://www.fgd.nl/schade-melden/

Extra informatie

Er geldt een eigen risico van € 200,00 per gebeurtenis met uitzondering van in de voorwaarden genoemde bijzondere vergoedingsmaxima.

Bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of duiken? En hebt u medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering.

Extra informatie

Schade aan eigen materiaal is verzekerd tot € 750,00 per persoon met een maximum van € 1.500,00 voor alle verzekerden tezamen.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

De maximale vergoeding is € 5.000,00 per reis.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw  reis niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, bij fraude of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dat niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is € 200,00 per gebeurtenis voor de onderdelen Bagage en Annuleringskosten.

Waar ben ik gedekt?

U hebt altijd wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.