Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw kampeerauto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen kampeerauto gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Extra informatie

Wilt u meer weten, vraag uw adviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw kampeerauto beschadigd en kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw kampeerauto gestolen, neem dan contact op met de FGD Alarmcentrale. U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding.

Extra informatie

De hulp bestaat uit berging en vervoer van uw beschadigde kampeerauto en/of vervoer van bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland. Ook bij een ongeval in het buitenland regelt de FGD Alarmcentrale hulp.

Reparatie

Bij alle schade kunt u zelf kiezen waar u de reparatie laat uitvoeren. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw eigen risico.

Extra informatie

Laat u de schade repareren door een reparatiebedrijf waarmee wij samenwerken, dan verminderen wij het eigen risico met € 135,00. Dit doen we niet als het arbeidsloon van de reparatie minder dan € 65,00 exclusief BTW is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van uw kampeerauto als gevolg van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Wij kunnen aanvullende eisen stellen aan de beveiliging van uw kampeerauto. Dit hangt af van het type kampeerauto. Vraag hierover advies aan uw verzekeringsadviseur.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Inboedel

Uw inboedel (inventaris) is verzekerd. Bij de inventaris horen alle spullen die horen bij uw particuliere huishouding en die in uw kampeerauto liggen.

Extra informatie

Welke spullen horen niet bij de inventaris? - Geld, geldswaardig papier, reis- en andere documenten; - Horloges, (zonne)brillen, contactlenzen en prothesen; - Planten, dieren, voer- en vaartuigen en onderdelen daarvan; - Camera’s, audiovisuele- en computerapparatuur, sieraden en andere kostbaarheden.

Ruitschade

U kunt zelf kiezen waar u de reparatie laat uitvoeren. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw eigen risico.

Extra informatie

Is de ruit van uw kampeerauto kapot en laat u het vervangen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken, dan geldt een eigen risico van € 65,00. gaat het om een ruitreparatie, dus zonder vervanging en laat u de reparatie doen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken, dan betaalt u geen eigen risico.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Beperkt Casco verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden en Ongevallen inzittenden.

Wanneer keren wij niet uit?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om informatie

Schade aan eigen camper

Niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Kies dan voor de aanvullende dekking WA + Casco.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart of vraag uw adviseur om advies. Zo bepaalt u welke kampeerautoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Het eigen risico is € 135,00 per gebeurtenis. Bij schade aan de inventaris bedraagt het eigen risico € 75,00 per gebeurtenis.

Extra informatie

Hebben wij een ander eigen risico afgesproken, dan vermelden we dat op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelik doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geeft veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Voor een kampeerauto is dat maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Schade onder de Beperkt Casco dekking heeft geen invloed op de korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.