Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw motorrijwiel toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Aanvullende dekkingen zijn Beperkt Casco, Casco (allrisk) of Ongevallen-opzittenden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motorrijwiel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw motorrijwiel schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motorrijwiel beschadigd en kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw motorrijwiel gestolen, neem dan contact op met de FGD Alarmcentrale. U hebt dan recht op hulpverlening en kostenvergoeding. Let op: u krijgt geen hulp als u door pech niet meer verder kunt rijden.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw WA-verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Beperkt Casco of Casco (allrisk) of Ongevallen-opzittenden.

Wat is niet verzekerd?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart of vraag uw adviseur om advies. Zo bepaalt u welke motorrijwielverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.