Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw motorrijwiel toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast is in sommige gevallen schade aan uw eigen motorrijwiel gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw motorrijwiel toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen motorrijwiel gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw motorrijwiel schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motorrijwiel beschadigd en kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw motorrijwiel gestolen, neem dan contact op met de FGD Alarmcentrale. U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van uw motorrijwiel als gevolg van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de dagwaarde.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw motorrijwiel en diefstal uit uw motorrijwiel (inbraak). Wij kunnen aanvullende eisen stellen aan de beveiliging van uw motorrijwiel. Dit hangt af van het type motorrijwiel. Vraag hierover advies aan uw verzekeringsadviseur.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Beperkt casco verzekering de volgende aanvullende verzekering afsluiten: Ongevallen Opzittenden.

Wat is niet verzekerd?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Kies dan voor de aanvullende dekking WA + Casco.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart of vraag uw adviseur om advies. Zo bepaalt u welke motorrijwielverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de waarde van uw motorrijwiel en de beveiliging. Het eigen risico wordt op de polis vermeld.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.