Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd voor schade aan of verlies van verzekerde zaken die u vervoert in uw vervoermiddel.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan of verlies van verzekerde zaken die u vervoert in uw vervoermiddel tijdens het verblijf in het vervoermiddel. De verzekerde zaken zijn tijdens het vervoer en verblijf ononderbroken verzekerd, mits ze zich in het vervoermiddel bevinden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat op het polisblad staat vermeld.

Bereddingskosten

Wij vergoeden de bereddingskosten die u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet nemen om een verzekerde schade te beperken of een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de dekking van de verzekering zou vallen, te voorkomen of te verminderen.

Bergings- en opruimingskosten

Wij vergoeden kosten die gemaakt worden voor het overladen, herladen en opruimen van de verzekerde zaken op of van de locatie van de gedekte gebeurtenis.

Lossing uit nood

Als lossing uit nood of in een noodhaven noodzakelijk is door een gedekt gevaar, vergoeden wij de kosten van lossing, opslag, herlading en de extra kosten van verder vervoer.

Verpakking

Als de waarde van de verzekerde zaken verminderd is, uitsluitend als gevolg van schade aan of verlies van de verpakking, dan vergoeden wij de kosten van herstel of vervanging van deze verpakking tot ten hoogste de waardevermindering van de verzekerde zaken.

Averij grosse

Wij vergoeden de kosten die aan u worden doorbelast bij averij grosse. Hiervan is sprake als uw vervoermiddel werd vervoerd op een vaartuig dat in een noodsituatie kwam en daarbij kosten zijn gemaakt om het vaartuig, de lading en de opvarenden te redden.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij eigen gebrek / bederf, slijtage, onzorgvuldigheid en vertraging.

Levende dieren en planten

Wij vergoeden geen schade aan levende dieren en planten.

Persoonlijke bezittingen

Wij vergoeden geen schade aan persoonlijke bezittingen van u of van uw personeel.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Mede afhankelijk van de beveiliging van het voertuig kan er een eigen risico van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd binnen de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.