Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan.

Wat is verzekerd?

Contant geld of waardepapieren tijdens verblijf en transport.Hieronder verstaan we muntgeld, bankbiljetten die worden gebruikt als wettig betaalmiddel, waardepapieren die een zekere geldwaarde hebben, creditcards en elektronische betaalmiddelen.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer. De vervoerder moet minimaal 18 jaar zijn, moet bij u in dienst zijn en u moet de vervoerder opdracht hebben gegeven de verzekerde waarden te vervoeren.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd is geld dat verloren gaat in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank door brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- ruimtevaartuig of beroving/afpersing. Na sluitingstijd moet u het geld bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis. In een woning is een afgesloten meubel voldoende.

Vals geld

Als u bankbiljetten of munten ontvangt, waarvan later blijkt dat ze vervalst zijn, vergoeden wij maximaal  2.500,00 per gebeurtenis. Wij vergoeden nooit meer dan het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat vermeld.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij aardbeving, overstroming en vermogensmisdrijf.

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en verlopen geld zijn niet verzekerd.

Overval of afpersing

Kosten voor vervanging

Betaalautomaten

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal na braak aan uw bedrijfsruimte waarbij geld gestolen wordt als u of uw werknemers niet aanwezig zijn, is verzekerd tot maximaal  250,00. Deze beperking geldt niet als het geld opgeborgen is in een afgesloten en goedgekeurde kluis.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Tijdens een stop bij vervoer

De verzekering geldt alleen als de stop direct noodzakelijk is, mits de vervoerder de verzekerde waarden binnen handbereik houdt en hier direct toezicht op heeft.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt uitsluitend in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt ue de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schrifteljk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.