Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade tijdens vakantiereizen. De verzekering is het hele jaar door geldig.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Bagage

Bagage is verzekerd.

Bijzondere sporten

De verzekering biedt standaard wintersport dekking. Hiermee vergoeden we ook de kosten van hulpverlening zoals bij een skiongeluk en uw skisport materiaal.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u de reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade door opzet, fraude, alcoholgebruik of drugs.

Reisadvies van de overheid

Niet verzekerd is schade in landen waarvoor een negatief reisadvies geldt. Schade door bijvoorbeeld een epidemie of pandemie is uitgesloten van dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijg u misschien niet alle kosten vergoed. Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico staat op de polis vermeld.

Onvoldoende zorg

Wij vergoeden de schade niet als die veroorzaakt is door onvoldoende onderhoud en onvoldoende zorg.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.