Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals uw meubelen, kleding en andere spullen die onderdeel zijn van uw inboedel.

Verzekerd bedrag

We vergoeden tot maximaal  250.000,00

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Standaard verzekerd tot maximaal  6.000,00 In overleg kan het bedrag worden verhoogd.

(Audio-) apparatuur

Standaard verzekerd tot maximaal  15.000,00 In overleg kan het bedrag worden verhoogd.

Keuze: spullen buiten huis

Deze zijn beperkt verzekerd. Met de 'Buitenshuisdekking' kunt u de dekking uitbreiden.

Vallen en stoten

Schade aan de inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Huurdersbelang

Aanpassingen en veranderingen aan het gehuurde pand die voor uw rekening komen zijn tot  7.000,00 meeverzekerd.

Bijzondere bezittingen

Standaard is verzekerd: - antiek tot  6.000,00
- kunst tot  6.000,00
- verzamelingen tot  6.000,00
- muziekinstrumenten tot  6.000,00
In overleg kunnen de verzekerde bedragen worden verhoogd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten, opzet en schade door langzaam werkende invloeden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van  150,00 Voor schade door storm geldt een eigen risico van  225,00 Het eigen risico staat op het polisblad vermeld.

Overstroming

Overstroming is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres op uw polis en de locaties die in de polisvoorwaarden staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.