Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Het verzekerd bedrag bij overlijden is  5.000,00 en  50.000,00 bij blijvende invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

Vergoed wordt het bedrag dat in de polis staat. Dit is een maximum bedrag en geldt per persoon. Naarmate de invaliditeit hoger is, wordt de uitkering hoger, maar nooit meer dan het verzekerde bedrag.

Overlijden

Bij overlijden door een ongeval wordt het verzekerde bedrag vergoed.

Uitgebreide dekking

De verzekering geldt voor: u, alle personen uit uw gezin die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie op uw adres staan ingeschreven en uw meerderjarige kinderen die vanwege studie niet meer thuis wonen. Maar alleen tot de leeftijd van 28 jaar.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade door opzet, tijdens het plegen van een misdrijf of als het ongeval het gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.