Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw agrarisch werkmaterieel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Beperkt Casco

U kunt kiezen voor een beperkt casco dekking. Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt.

Casco Standaard

U kunt kiezen voor een casco dekking. U hebt dezelfde dekking als bij een dekking beperkt casco met een aantal belangrijke uitbreidingen.

Casco Uitgebreid

Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door:alle gebeurtenissen genoemd onder Brand dekking; diefstal, braak, verduistering, joyriding of een poging daartoe.

Vervangend werkmaterieel

Is uw werkmaterieel in reparatie of onderhoud, dan geldt de aansprakelijkheidsdekking ook voor het vervangend werkmaterieel. Dit mag niet uw eigendom zijn en moet gelijkwaardig zijn aan het werkmaterieel dat het vervangt.

Brand of Brand/Diefstal

U kunt kiezen voor een Brand of Brand/Diefstal dekking. Voor welke dekking u gekozen hebt, staat op het polisblad vermeld.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij schade door ongeldig rijbewijs, rijden onder invloed, heiwerkzaamheden, terreinrijden en verhuur.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u hebben gemaakt, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland, BelgiĆ«, Luxemburg en in Duitsland tot 100 km over de Nederlands / Duitse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogeljk. en geef veranderingen in uw situati zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Voor werkmaterieel is dat maximaal 40%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.