Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

[verschillende varianten per verzekeraar mogelijk]

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je studentenkamer, zoals meubels, studieboeken en kleding. Een laptop of een I-Pad zijn uitsluitend verzekerd als dit nadrukkelijk op de polis is vermeld.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 7.500 als je alleen woont of  15.000 als je samenwoont. Voor een meeverzekerde laptop vergoeden we maximaal € 2.000. 

Extra informatie

[Je verzekeraar bepaalt wat je precies terugkrijgt (bij stoppen). Er gaan kosten af.]

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Wat is niet verzekerd?

  • Je spullen zijn buiten niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Sieraden

Sieraden zijn niet verzekerd

Extra informatie

[Opties verzekeraar: nadere uitleg pakket diensten, bedrag of combinatie]. [Per regio kunnen pakketten verschillen.]

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is niet verzekerd. Uit zondering hierop is een laptop of een I-Pad als deze nadrukkelijk op de polis is vermeld.

Spullen buiten huis

Spullen buiten huis zijn niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Student

De verzekering is van toepassing zolang je in Nederland dagonderwijs volgt aan een MBO, HBO of Universiteit en je tussen de 16 en 35 jaar bent.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering op ieder moment opzeggen, schriftelijk, via e-mail of via onze website. Wel geldt er een opzegtermijn van 1 maand.