Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van de auto.              

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt je meer informatie.

Reparatie

Bij schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Raadpleeg uw Groene Kaart om te zien wat u moet doen bij schade.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit. 

Extra informatie

Bij vervanging van de ruit geldt er een eigen risico. De informatie over wat je moet doen bij ruitschade staat vermeld op de Groene Kaart. 

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak).

Extra informatie

Hierbij kunnen extra beveiligingseisen voor je auto van toepassing zijn.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

Als door pech in het buitenland je auto niet meer kan rijden dan krijg je de hulp die je krijgt na een ongeval. Onder andere slepen, noodreparatie langs de weg, het sturen van onderdelen en repatriëring. 

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na pech. Ook de auto wordt meegenomen. Maar alleen als de auto niet binnen vier dagen gerepareerd kan worden. De kosten van onderdelen en reparatie vergoeden we niet. Pechhulp binnen Nederland is niet verzekerd.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een ongeval met je verzekerde auto. Hiervoor gelden vaste verzekerde bedragen. 

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of juridische ondersteuning bij een meningsverschil over reparatie, garantie of aankoop van je auto. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade aan de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kiest zelf of je nog een aanvullende verzekering erbij wilt sluiten.

Eisen met betrekking tot leeftijd en rijervaring

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten als je minimaal 28 jaar oud bent en minimaal vijf jaar het rijbewijs hebt.

Franchise

Op de polis is een franchise opgenomen. Dit betekend dat een schade onder het franchisebedrag zoals op de polis is vermeld niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als de schade gelijk of groter is dan het genoemde franchisebedrag komt de gehele schade voor vergoeding in aanmerking. Voor ruitschade gelden andere bepalingen.  

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene Kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië. 

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op je Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijg je een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.