Autoverzekering WA+Beperkt Casco Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA+beperkt casco?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA+beperkt casco?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen en repatriëring. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal van de auto krijgt u de dagwaarde vergoed.

Extra informatie

Wordt uw auto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Controleer de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.
icon_reparatie

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op uw eigen risico.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie bij een garage naar keuze.

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op de hoogte van het eigen risico.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.
icon_reispech

Pechhulp

Niet verzekerd.
icon_autoschade

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.
icon_let-op

Keuze: let op

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkt Casco? Sluit dan een Autoverzekering WA + Volledig Casco. Of kies voor een Rechtsbijstandsverzekering verkeer, een ongevallen Inzittendeverzekering of een Verkeersschadeverzekering.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er is geen eigen risico bij schade aan uw eigen auto en ruitschade als u deze laat repareren door een aangesloten herstelbedrijf. Bij ruitververvanging geldt een eigen risico van € 75,-.

Extra informatie

Ruitschade en andere schade gerepareerd door een niet aangesloten herstelbedrijf hebben een eigen risico van € 500,-.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.