Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering maakt u één keer een som geld over (koopsom) naar de verzekeraar. Zolang u leeft, keert de verzekering periodiek een bedrag uit. U kiest zelf hoe deze uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of voor een uitkering die pas stopt als u overlijdt. De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om uw inkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Fiscaal Regime

De geschiedenis van lijfrenteverzekeringen kent fiscaal gezien drie tijdperken: - Het regime van vóór de Brede Herwaardering (tot 1992); - Het regime van de Brede Herwaardering (vanaf 1992 tot 2001); - Het huidige regime (vanaf 2001).

Extra informatie

Ook deze lijfrenteverzekeringen kunt u bij ons verzekeren. Voor lijfrenteverzekeringen die gesloten zijn onder het BHW-regime en het pre-BHW-regime geldt een overgangsrecht. Dit betekent dat op de reeds opgebouwde aanspraken de oude regels van toepassing blijven.

Wat is niet verzekerd?

  • Prijsontwikkeling (inflatie) is niet meeverzekerd. Uw uitkeringen blijven de gehele periode hetzelfde.
  •  

Waar moet ik op letten?

Overlijdt u kort na het afsluiten van de verzekering? Dan krijgt u soms minder geld dan de door u overgemaakte koopsom. Dit kunt u voorkomen door een contraverzekering af te sluiten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of u in leven bent. Uw nabestaanden moeten uw overlijden zo snel mogelijk melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Kiest u voor een levenslange verzekering? Dan stopt de verzekering bij overlijden. Kiest u voor een tijdelijke verzekering? Dan stopt de verzekering op de einddatum, of bij overlijden voor de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U kunt de verzekering niet wijzigen of stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die u met ons heeft gemaakt.