Doorlopend Reis Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. De maximale reisduur is 120 dagen per reis.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen op reis als er een betaalde en vooraf geboekte overnachting is. U kunt de reisverzekering zelf uitbreiden met de onderdelen bagage en annuleringskosten. Ook kunt u dekking tijdens het beoefenen van wintersporten en avontuurlijke sporten meeverzekeren. De maximale reisduur voor reizen voor een stage of studie is 15 dagen.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt een reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Extra informatie

Uw kinderen zijn uw biologische, adoptie-, pleeg- en stiefkinderen. Ze kunnen altijd worden meeverzekerd als ze bij u inwonen of in een verpleeginrichting wonen. En tot 27 jaar, als ze uitwonend zijn voor een voltijd studie. Heeft u een regeling voor co-ouderschap getroffen? Dan kunt u uw kinderen ook meeverzekeren.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Er is geen dekking tijdens reizen naar een gebied waarvoor de overheid de code oranje of rood heeft afgegeven. Bent u op dat moment al in het gebied? Dan heeft u dekking tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten. Voor de code oranje geldt dat u wel dekking heeft als u deel uitmaakt van een georganiseerde groepsreis.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. We vergoeden ook vervangend vervoer als uw voertuig kort voor of tijdens uw reis uitvalt.
icon_medisch

Medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering is niet gedekt.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Met het onderdeel Bagage bent u verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging of verlies. Uw spullen zijn verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal bedrag. Geld is verzekerd tot maximaal € 250. Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de bagagedekkingen en over de vergoeding in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij gebruiken. De bagage wordt niet vergoedt wanneer u een tripje naar het het buitenland maakt zonder overnachting.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.

Extra informatie

We vergoeden tot € 2.000 over de periode dat u hiervan geen gebruik kunt maken van lessen, skipassen en gehuurde sportuitrusting doordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, op medische indicatie niet uw vakantieverblijf mag verlaten of op medische indicatie voor het einde van uw reis naar Nederland moet terugkeren.
icon_reispech

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale. Als uw voertuig niet gerepareerd kan worden, wordt transport naar Nederland vergoed. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Als de enige bestuurder uitvalt, dan zorgt een vervangend bestuurder voor terugkeer naar huis.
icon_invalide

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeel uw gehoor.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat. Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Onder andere als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis.

Extra informatie

U bent wel zorgvuldig als u uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle zaken opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een hotelkluis.
icon_let-op

Let op

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 71 56 81 890.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Met het onderdeel Rechtsbijstand bent u verzekerd van de deskundige hulp van SRK. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in rechtstreeks verband met uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op SRK.

Extra informatie

Wij hebben het verlenen van rechtsbijstand aan SRK overgedragen om volledig onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.