Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade tijdens privéreizen. De reisverzekering is het hele jaar geldig. De maximale reisduur is 120 dagen per reis. De maximale reisduur voor school- stage- of studiereis is 15 dagen.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent onze Alarmcentrale hulp. Zij regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. U bent ook verzekerd voor onverwachte extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als een familielid overlijdt en u eerder terug moet keren.

Medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Keuze: bagage

Met het onderdeel Bagage bent u verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging of verlies. Uw spullen zijn verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal  3.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal bedrag. Geld is verzekerd tot maximaal  250. Er geldt geen eigen risico. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale. Als uw voertuig niet gerepareerd kan worden, wordt transport naar Nederland vergoed. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding. U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat.

Reisadvies van de overheid

Voor reizen naar een risicogebied waarvoor de overheid de code oranje heeft afgegeven geldt een beperkte dekking. Wij vergoeden dan alleen schade als die geen verband houdt met de oorzaak waarvoor de code oranje is afgegeven. Let op! Er is geen dekking tijdens reizen naar een risicogebied waarvoor de overheid de code rood heeft afgegeven.

Rechstbijstand

Met het onderdeel Rechtsbijstand bent u verzekerd van de deskundige hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V.. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in rechtstreeks verband met uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op BrandMR.

Wat is niet verzekerd?

Schade door het beoefenen van gevaarlijke sporten, dit zijn sporten met een bovengemiddeld hoog risico. In de polisvoorwaarden staat welke sporten gevaarlijk zijn.

Zakelijke reizen

Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis.

Overige uitsluitingen

Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt geen vergoeding als u niet goed voor uw bezittingen zorgt of er onvoorzichtig mee bent. Ook moet u er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen. Uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle of breekbare zaken bergt u op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Medisch

Geneeskundige kosten zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens uw reis ontstaan is en u kon dit niet voorzien toen u op reis ging. Wij vergoeden het vrijwillig verhoogd eigen risico op de zorgverzekering niet.

In Nederland

In Nederland bent u alleen verzekerd voor vooraf geboekte reizen met minimaal één overnachting.

Bagage

De bagage wordt niet vergoedt wanneer u een dagtripje naar het buitenland maakt zonder overnachting.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan via uw adviseur en direct bij De Goudse. U kunt uw opzegging mailen naar info@goudse.com.