Doorlopend Reis Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Kun u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Extra informatie

De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum. Na een jaar wordt de verzekering automatisch verlengd voor het volgende jaar. De dekking geldt voor alle reizen die u in dat jaar maakt. Zowel in Nederland als naar het buitenland.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Extra informatie

Uw kinderen zijn uw biologische, adoptie-, pleeg- en stiefkinderen. Ze kunnen altijd worden meeverzekerd als ze bij u inwonen of in een verpleeginrichting wonen. En tot 27 jaar, als ze uitwonend zijn voor een voltijd studie. Heeft u een regeling voor co-ouderschap getroffen? Dan kunt u uw kinderen ook meeverzekeren.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Er is geen dekking tijdens reizen naar een gebied waarvoor de overheid de code oranje of rood heeft afgegeven. Bent u op dat moment al in het gebied? Dan heeft u dekking tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten. Voor de code oranje geldt dat u wel dekking heeft als u deel uitmaakt van een georganiseerde groepsreis.
icon_medisch

Gezondheid

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis moet annuleren of onderbreken als gevolg van overlijden, een ongeval, een ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen nodig. Mag u op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet u daardoor de reis annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten.
icon_familie

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen in de familiesfeer die binnen de dekking van de verzekering vallen, zoals een echtscheiding. Kijk voor het volledige overzicht in de voorwaarden.

Extra informatie

Familieleden in de 1e of de 2e graad: Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en diegene(n) met wie de verzekerde duurzaam in gezinsverband samenwoont. Ouders (ook adoptie-, pleeg- en stiefouders). Kinderen. (Stief)broers, (Stief)zussen. Schoonouders, schoonzonen en schoondochters. Grootouders. Kleinkinderen. Zwagers en schoonzussen.
icon_werk

Werk

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis annuleert doordat u tijdens uw reis moet starten met een nieuwe nieuwe baan, voor tenminste 20 uur per week, waardoor u niet langer werkeloos bent. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.
icon_wonen

Woning

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvoor u minimaal 6 maanden stond ingeschreven. Of als u schade heeft aan uw woning waardoor u genoodzaakt bent thuis te blijven of terug te keren van uw vakantieadres.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten als u door een van de verzekerde gebeurtenissen uw reis moet annuleren of afbreken.

Extra informatie

Valt er één onderdeel uit waardoor u uw reis niet kan vervolgen of de hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e graad. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Wij keren ook niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Extra informatie

Er zijn meer uitsluitingen, alle uitsluitingen staan in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Moet u uw reis annuleren/afbreken omdat uw reisgenoot iets overkomt? Dan vergoeden wij uw annuleringskosten alleen als uw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft, de gebeurtenis verzekerd is op zowel uw als zijn annuleringsverzekering en zijn verzekering uw annuleringskosten niet vergoed.

Extra informatie

Dit is van toepassing als uw reisgenoot niet op uw verzekring is verzekerd.
icon_looptijd

Hoe lang?

Een reis mag maximaal 120 dagen duren.
icon_maximum

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is afhankelijk van de dekkingsvariant die u kiest. We hebben 3 varianten. Maximaal € 1.000,- per verzekerde en € 3.500,- per reis. Maximaal € 1.500,- per verzekerde en € 5.250,- per reis. Of maximaal € 2.500,- per verzekerde en € 8.750,- per reis.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Sluit de verzekering af binnen 14 dagen na het boeken van een reis. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.