Gezinsongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van uzelf of uw gezinsleden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw gekozen dekking: Excellent of Excellent Plus.

Extra informatie

U kunt kiezen of u deze verzekering voor uzelf (evt. met kinderen) of voor uw gezin (met of zonder kinderen) afsluit.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag als de verzekerde overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van de erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Extra informatie

Als beide ouders door hetzelfde ongeval overlijden krijgen de kinderen twee keer het verzekerde bedrag uitbetaald.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt kiezen uit een aantal aanvullende dekkingen: schoolongevallen, verhoogde uitkering bij invaliditeit en/of ongevallen motorrijtuigen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol, drugs of medicijnen.
icon_let-op

Let op

Tandheelkundige kosten zijn standaard meeverzekerd voor kinderen jonger dan 18 jaar. Voor volwassen zijn de tandheelkundige kosten niet meeverzekerd.
icon_speciaal

Extra: daggeld bij ziekenhuisopname en vergoeding thuiszorg

U ontvangt standaard daggeld bij ziekenhuidsopname en vergoeding thuiszorg tot maximaal 30 dagen.

Extra informatie

Vergoedingen voor ziekenhuisopnames en thuiszorg gelden alleen voor volwassenen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.