Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Uw inboedel is verzekerd bij schade. U kunt kiezen uit de dekking Inboedel Basis of Inboedel Plus. De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico's zoals brand, diefstal en lekkage. De plusdekking biedt u daarnaast ook dekking voor schade veroorzaakt door andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals schade door vallen, stoten of botsen.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, kleding, keukengerei, gordijnen. Ook sieraden, (audio-) apparatuur en bijzondere bezittingen (zoals kunst en verzamelingen) zijn standaard (tot een maximum) meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Uw inboedel is verzekerd op basis van gegevens die bij het afsluiten zijn opgegeven. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag aftrekken vanwege veroudering/slijtage. Hierbij maken we gebruik van een afschrijvingslijst. Voor een aantal spullen geldt een maximum bedrag.

Contra-expertise na schade

Als wij een expert inschakelen, dan mag u dat ook zelf doen. Als u daarvoor kiest, laat u ons dit dan vóór de schadevaststelling weten.

Sieraden

Sieraden zijn binnen de woning standaard tot  5.000,- verzekerd, ook tegen diefstal. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot  150.000,-. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat u heeft opgegeven.

(Audio-) apparatuur

Foto-/ video- /audio- en computerapparatuur is binnen de woning standaard tot  15.000,- verzekerd, ook tegen diefstal. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot  55.000,-. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat u heeft opgegeven. Mobiele telefoons/ apparaten zijn alleen verzekerd voor schades binnen de basisdekking.

Keuze: spullen buiten huis

Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de 'Buiten de woning' dekking.

Deze dekking geldt buiten de woning, overal op de wereld tot maximaal  10.000,- voor Sieraden, Foto-, video- en audioapparatuur, Medische hulpmiddelen en Muziekinstrumenten.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd als u gekozen heeft voor Inboedel Plus.

Keuze: sportuitrusting

Met deze dekking is de sportuitrusting ook buiten de woning verzekerd tot het gekozen verzekerde bedrag (maximaal  10.000,-). Deze dekking geldt overal op de wereld.

Keuze: Verhuur

U kunt kiezen voor (gedeeltelijke) verhuur. Bijvoorbeeld als u uw woning tijdelijk verhuurt via Airbnb of bed & breakfast. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Keuze: mobiele telefoons/apparaten

Met deze dekking zijn de mobiele telefoons/apparaten ook buiten de woning verzekerd en ook voor schade door vallen en stoten. Dit geldt overal op de wereld, voor maximaal  2.500,- per gebeurtenis. Diefstal en verlies buiten de woning vallen niet onder de dekking. Diefstal (niet verlies) kan tegen een extra toeslag worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook opzettelijk veroorzaakte schade is niet verzekerd. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Buiten het perceel

Uw spullen buiten het perceel zijn niet standaard meeverzekerd. Dit kunt u beperkt bijverzekeren.

Glas

Schade aan ruiten in uw woonhuis is standaard niet verzekerd. Heeft u een huurhuis en moet u zelf een glasverzekering afsluiten dan kan dit met de aanvullende dekking Glas.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico voor schades die onder de Inboedel Basisdekking vallen. Voor schades die onder de extra dekking van de Inboedel Plus vallen, kan gekozen worden voor een eigen risico van  0,- /  150,- /  250,- /  500,-. Bij schade door storm aan huurdersbelang geldt een eigen risico van  250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Aanbouw en verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw inboedel gewoon verzekerd. Maar als uw woonhuis tijdens de aanbouw of verbouw onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Onbewoond of gekraakt

Is uw woning gekraakt, of langer dan 3 maanden onbewoond? Dan bent u beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Inboedel op een ander adres

Uw inboedel op een ander adres is maximaal 3 maanden beperkt gedekt. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. In de auto is uw inboedel tot maximaal  250,- verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/ spullen in uw huis in Nederland. Is uw inboedel tijdelijk ergens anders, dan is er in een aantal situaties dekking gedurende maximaal drie maanden (zie de aanvullende voorwaarden).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan via uw adviseur en direct bij De Goudse. U kunt uw opzegging mailen naar info@goudse.com.