Inboedelverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels. Ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn standaard (tot een maximum) meeverzekerd.

Extra informatie

U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor glas en/of eigenaarsbelang.
icon_sieraden

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 5.000,-.

Extra informatie

U kunt u nog aanvullend verzekeren tot een hoger verzekerd bedrag.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

We vergoeden de dagwaarde van uw apparatuur. Zijn uw spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. Per gebeurtenis geldt een maximum van € 15.000,-.

Extra informatie

U kunt u nog aanvullend verzekeren tot een hoger verzekerd bedrag.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

We vergoeden de dagwaarde van uw spullen in uw tuin. Het gaat hierbij om planten, tuinmeubels en schuttingen.

Extra informatie

U kunt uw inboedel voor onderweg (buiten uw tuin) extra meeverzekeren. In dat geval geldt voor (tele) communicatieapparatuur een maximum uitkering van € 250,- boven het eigen risico.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Uw spullen zijn buiten uw huis en tuin niet verzekerd. Dit kunt u apart bijverzekeren. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt is die niet verzekerd.
icon_vallen

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard meeverzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.
icon_speciaal

Extra: garantie onderverzekering

Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van uw inboedel.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Op de polis wordt geen verzekerd bedrag genoemd. U heeft garantie tegen onderverzekering. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage. Check de polisvoorwaarden of ga naar uw verzekeringsadviseur.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er is geen eigen risico bij brand, ontploffing, blikseminslag, hevige neerslag, gesprongen leidingen, inbraak, diefstal en vandalisme. Voor de overige schaden geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Als u een woning huurt en er door storm schade aan huurdersbelang ontstaat, geldt er een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.