Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit aan het eind van de looptijd. Of eerder, als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Extra informatie

Het bedrag aan het einde van de looptijd is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat u nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Verzekerd bedrag bij overlijden

U kunt zelf kiezen welk bedrag uw nabestaanden ontvangen als u voor de einddatum overlijdt.

Extra informatie

U heeft hierbij de keuze uit geen bedrag, of teruggave van de betaalde koopsom.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Niet verzekerd.

Waar moet ik op letten?

Voor deze verzekering gelden belastingregels. Houd daar rekening mee en vraag eventueel advies aan een verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet een gezondheidsverklaring invullen. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Ook is soms een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag voor overlijden boven € 250.000,- wordt u altijd medisch gekeurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Stopt u de verzekering? Dan kunt u meestal de waarde laten uitkeren. We kunnen kosten aftrekken van deze waarde.

Extra informatie

U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij een hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.