Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw klassieke auto. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. 

Extra informatie

De klassieke auto moet minimaal 25 jaar oud zijn. Er geldt een maximum van 7.500 km per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw klassieke auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw klassieke auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U krijgt van ons hulp als de hulpverlening tot stand is gekomen in overleg met en na instemming van De Goudse Alarmcentrale Verkeer.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: reparatie

Keuze: diefstal of total loss

Keuze: schade door brand of natuur

Keuze: inbraak

Keuze: ruitschade

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op de hoogte van het eigen risico.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Keuze: Aanvullende dekkingen

Deze verzekering kan worden uitgebreid met een Verkeersrechtsbijstandsdekking, een Ongevallen inzittendendekking of een Verkeersschadedekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Klassieke auto’s die niet worden gebruikt voor hobbymatige- en recreatieve doeleinden komen niet voor acceptatie in aanmerking. 

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/