Kortlopend Reis Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Extra informatie

U kunt de reisverzekering zelf uitbreiden met de onderdelen geneeskundige kosten, ongevallen en annuleringskosten. Ook kunt u dekking tijdens het beoefenen van wintersporten en avontuurlijke sporten meeverzekeren.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de kortlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie u op reis gaat.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van uw reisbestemming. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Wanneer u naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of code rood heeft afgegeven dan bent u niet verzekerd. Als u al in zo’n risicogebied bent op het moment waarop de rijksoverheid code oranje of code rood afgeeft, dan heeft u wel dekking. Deze dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. We vergoeden ook vervangend vervoer als uw voertuig kort voor of tijdens uw reis uitvalt.
icon_medisch

Keuze: medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt.
icon_schade-aan-spullen

Bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. U kunt kiezen uit een dekking van € 2.000, € 3.000 of € 5.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal verzekerd bedrag. Het eigen risico is € 50.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de bagagedekkingen en over de vergoeding in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij gebruiken.
icon_bijzondere-sport

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.
icon_reispech

Pech op reis

Pech op reis kan niet worden meeverzekerd op deze verzekering.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeel uw gehoor.
icon_annulering

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding. 

Extra informatie

U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat. Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende annuleringsverzekering.’
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Onder andere als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis.

Extra informatie

U bent wel zorgvuldig als u uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle zaken opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een hotelkluis.
icon_let-op

Let op

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 71 56 81 890.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Beland u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.