Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis, die vermeld staat op uw polisblad.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent onze Alarmcentrale hulp. Zij regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. U bent ook verzekerd voor onverwachte extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als een familielid overlijdt en u eerder terug moet keren.

Keuze: medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Bagage

U bent verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage. U kunt kiezen uit de dekking Economy class van  2.000, Comfort class van  3.000 of Royal class van  5.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal verzekerd bedrag. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.

Keuze: ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

U heeft geen dekking als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies, code oranje of rood, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Als u al in zo’n risicogebied bent op het moment waarop het Ministerie de code oranje of code rood afgeeft, dan heeft u wel dekking. Deze dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten.

Pech op reis

Pech met een voertuig tijdens uw reis kan niet worden meeverzekerd op deze verzekering.

Zakelijke reizen

Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis is er geen dekking.

Overige uitsluitingen

Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Eigen risico

Het eigen risico voor het onderdeel bagage is  50.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van uw reisbestemming. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen).

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt een eenmalige premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis die u heeft doorgegeven en vermeld staat op het polisblad. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de opgegeven laatste dag van uw vakantie. Deze einddatum staat op uw polisblad.