Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis moet annuleren of onderbreken als gevolg van overlijden, een ongeval, een ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen nodig. Mag u op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet u daardoor de reis annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen in de familiesfeer die binnen de dekking van de verzekering vallen, zoals een echtscheiding. Kijk voor het volledige overzicht in de voorwaarden.

Extra informatie

Familieleden in de 1e of de 2e graad: Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en diegene(n) met wie de verzekerde duurzaam in gezinsverband samenwoont. Ouders (ook adoptie-, pleeg- en stiefouders). Kinderen. (Stief)broers, (Stief)zussen. Schoonouders, schoonzonen en schoondochters. Grootouders. Kleinkinderen. Zwagers en schoonzussen.

Werk

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis annuleert doordat u tijdens uw reis moet starten met een nieuwe nieuwe baan, voor tenminste 20 uur per week, waardoor u niet langer werkeloos bent. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvoor u minimaal 6 maanden stond ingeschreven. Of als u schade heeft aan uw woning waardoor u genoodzaakt bent thuis te blijven of terug te keren van uw vakantieadres.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten als u door een van de verzekerde gebeurtenissen uw reis moet annuleren of afbreken.

Extra informatie

Valt er één onderdeel uit waardoor u uw reis niet kan vervolgen of de hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.

Speciaal kenmerk

U kunt een plaatsvervanger meeverzekeren. Deze persoon "vervangt" u tijdens uw vakantie. Bijvoorbeeld door voor uw huisdieren te zorgen. Als de plaatsvervanger iets overkomt vergoeden wij uw annuleringskosten als u daardoor uw reis moet annuleren of afbreken.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e graad. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Wij keren ook niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Extra informatie

Er wordt alleen uitgekeerd als de gebeurtenis direct van toepassing is op een van de verzekerden die op het polisblad staat. Let er daarom op dat het hele reisgezelschap verzekerd is. Er zijn meer uitsluitingen, alle uitsluitingen staan in de voorwaarden.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u uw reis annuleren/afbreken omdat uw reisgenoot iets overkomt? Dan vergoeden wij uw annuleringskosten alleen als uw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft, de gebeurtenis verzekerd is op zowel uw als zijn annuleringsverzekering en zijn verzekering uw annuleringskosten niet vergoed.

Extra informatie

Dit is alleen van toepassing als uw reisgenoot niet bij u op het polisblad staat.

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt een eenmalige premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de ingangsdatum op uw polisblad en stopt automatisch op de einddatum van uw reis die u heeft doorgegeven en vermeld staat op het polisblad.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de einddatum van uw reis die u heeft doorgegeven en vermeld staat op het polisblad.