Ondernemers-AOV Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met de Ondernemers-AOV van De Goudse bent u verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

Als u arbeidsongeschikt bent keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag. Dit bedrag krijgt u altijd, ongeacht uw inkomen voor en na arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De Ondernemers-AOV is een sommenverzekering. Wij passen het verzekerde bedrag tijdens de looptijd niet aan. Dat mogen wij alleen doen als er bijvoorbeeld sprake is geweest van fraude of verzwijging.
icon_voor-wie

Voor wie?

De Ondernemers-AOV is er voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders.

Extra informatie

De Ondernemers-AOV kan worden gesloten door ondernemers en DGA's die niet (vrijwillig of verplicht) zijn verzekerd vanuit de sociale verzekeringen.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De uitkering wordt berekend door het verzekerde bedrag te vermeningvuldigen met het uitkeringspercentage. De uitkering wordt maandelijks betaald. Na arbeidsongeschiktheid behaald inkomen is niet van invloed op de hoogte van uw uitkering.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medische oorzaken zijn verzekerd. Als u door ziekte of een ongeval niet meer (volledig) kunt werken, heeft u recht op een uitkering.

Extra informatie

U bent ook arbeidsongeschikt als u een (para)medisch beroep uitoefent en u drager bent van het hepatitis B-virus, een ander virus of een bacterie, en dit virus/deze bacterie een risico vormt voor de patiƫnt, en u daarom uw beroep niet mag uitoefenen.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door een ongeval of ziekte uw beroep/werkzaamheden voor minimaal 25% niet meer kunt uitoefenen.

Extra informatie

Vanaf het 2e jaar van arbeidsongeschiktheid kunnen aanpassingen van werkzaamheden en/of taakverschuivingen in uw bedrijf worden meegenomen.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u door ziekte of een ongeval voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid. Of bij gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. Bij fraude, misleiding of wanbetaling is er ook geen recht op een uitkering.
icon_let-op

Let op

De premie van deze verzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij zijn verplicht loonheffing in te houden op de uitkering.

Extra informatie

Als een Besloten Vennootschap (BV) optreedt als verzekeringnemer, is de uitkering niet fiscaal belast. De premie is dan ook niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
icon_speciaal

Extra: preventie en ondersteuning

Wij bieden ondersteuning bij het voorkomen en het herstellen van arbeidsongeschiktheid. Onder andere met een gezondheidscheck en (24/7) personal coaching.

Extra informatie

De personal coaching bieden wij ook aan voor uw gezinsleden. Wij ontvangen geen informatie die vanuit deze diensten van u en/of uw gezinsleden bekend is.
icon_medisch

Gezondheid

Onze medische dienst stelt vragen over uw gezondheid. Daarna beoordeeld de medisch adviseur of, en zo ja op welke voorwaarden we de verzekering kunnen accepteren.

Extra informatie

De verzekering wordt meestal op normale voorwaarden geaccepteerd. De medisch adviseur adviseert ons soms om een beperkende voorwaarde en/of een premieopslag op te nemen, of als het risico te hoog is om de verzekering niet te accepteren.
icon_wachttijd

Wachttijd

De periode waarin u nog geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. U kiest zelf een eigenrisicotermijn (30, 60, 90, 180, 365 of 720 dagen). Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Extra informatie

De wachttijd geldt per melding van arbeidsongeschiktheid. Valt u binnen 4 weken na uw herstel weer uit, dan rekenen we de wachttijd niet opnieuw.
icon_looptijd

Looptijd

U kiest tot welke leeftijd de verzekering loopt, dat is de eindleeftijd (maximaal 67 jaar).

Extra informatie

Soms is op basis van uw beroep en werkzaamheden de maximale eindleeftijd beperkt door het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid.
icon_stijging

Indexering

U kunt er voor kiezen om de uitkering jaarlijks te laten stijgen.

Extra informatie

Als u dit heeft verzekerd wordt de uitkering jaarlijks verhoogd met een vast percentage (2%).
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt de Ondernemers-AOV afsluiten via een verzekeringsadviseur. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons of aan uw adviseur. De verzekering wijzigen of opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Extra informatie

Wij vragen ieder jaar of u de dekking wil aanpassen en of uw gegevens nog kloppen. U mag het verzekerde bedrag ieder jaar met maximaal 10% verhogen (zonder gezondheidsverklaring).