Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw (Klassieke) Auto-/Motorverzekering bij De Goudse.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in de auto zit, uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Dit is ook van toepassing als u op een motor zit, op-/af-stapt, onderweg te motor repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is. 

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen een bedrag zoals vermeld op de polis.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we maximaal het bedrag, zoals vermeld op de polis, uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit. Wij bepalen de mate van het (functie)verlies met behulp van medische gegevens.

Extra informatie

Kunnen wij de uitkering niet doen binnen een jaar na het ongeval? Dan vergoeden wij de wettelijke rente over het bedrag dat uitgekeerd gaat worden. Dat doen wij vanaf de 336e dag na het ongeval. De rente ontvangt u tegelijk met de uitkering. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om advies.

Schade aan de auto

Schade aan de auto/motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto/ op de motor zijn niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft eigen schuld als u geen autogordel of helm droeg tijdens het ongeval, terwijl dit wettelijk wel verplicht is. De vergoeding van de schade wordt dan verminderd.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/