Rechtsbijstandverzekering Particulier Wat is wel en niet gedekt door deze rechtsbijstandverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand. SRK behandelt uw zaak in principe zelf. Zonodig worden derden ingeschakeld.
icon_waar-verzekerd-nl

Waar verzekerd?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland.

Extra informatie

Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.
icon_autoschade

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Verzekerd zijn ook conflicten naar aanleiding van deelname aan het verkeer als u loopt of fietst.
icon_letsel

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, en u deze aanvullende dekking heeft meeverzekerd. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.
icon_wonen

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.
icon_werk

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.
icon_kopen

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).
icon_familie

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of familiebetrekkingen. bv adoptie, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind.

Extra informatie

Ook juridische hulp bij een conflict over een erfenis is verzekerd.
icon_vermogen

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.
icon_wanneer-niet

Wanneer geen juridische hulp?

Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.
icon_rechtshulp

Vrije keuze rechtshulpverlener

U mag voor uw zaak nooit zelf een rechtshulpverlener of advocaat inschakelen. U mag wel zelf kiezen welke rechtshulpverlener u wilt hebben. Als u kiest voor een rechtshulpverlener van buiten SRK dan schakelt SRK die in.

Extra informatie

Als u toch zelf een rechtshulpverlener inschakelt, krijgt u de kosten hiervan niet vergoed
icon_let-op

Let op

Meld een conflict direct bij SRK Rechtsbijstand voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Hiervoor kan rechtstreeks met SRK contact worden opgenomen, bij voorkeur via www.srk.nl. Voor telefonisch contact is SRK bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op (079) 344 81 81.
icon_speciaal

Extra keuze: mediation bij echtscheiding

U kunt gebruikmaken van een mediator bij scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Hiervoor zijn de kosten gedekt tot maximaal € 3.000,- .

Extra informatie

Er geldt een wachttermijn van een jaar vanaf de ingangsdatum van de dekking. Na dat jaar bent u verzekerd, tenzij uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op dat moment nog geen twee jaar oud is. In dat geval bent u verzekerd zodra die twee jaar voorbij zijn.
icon_wachttijd

Wachttijd

Er is geen wachttijd, behalve bij: - conflicten met het UWV over uitkeringen en arbeidsongeschiktheid; - mediation bij echtscheiding.

Extra informatie

Voor mediation geldt een wachttermijn van een jaar vanaf de ingangsdatum van de dekking. Na dat jaar is er dekking, tenzij het huwelijk of geregistreerd partnerschap op dat moment nog geen twee jaar oud is. In dat geval is er dekking zodra die twee jaar voorbij zijn.
icon_maximum

Maximum kosten en drempel

Er geldt geen eigen risico. Wel moet het conflict gaan om minimaal € 175,-. Bij een lager bedrag verleent SRK geen rechtsbijstand, maar is er wel recht op advies. U kunt ervoor kiezen dat de grens niet ligt bij € 175,- maar bij € 1.000,-. Dan krijgt u premiekorting.

Extra informatie

Voor de aanvullende dekkingen (exclusief mediation bij echtscheiding) geldt een maximale vergoeding voor externe kosten van € 50.000,- .
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.