Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten van een tandheelkundige behandeling.

Wat is verzekerd?

We vergoeden 80% van de kosten voor tandheelkundige behandelingen.

Extra informatie

Alleen werknemers en eventuele gezinsleden die zijn aangemeld zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 2.000,- per verzekerde per verzekeringsjaar.

Orthodontie

Wij vergoeden 80% van de kosten voor de orthodontistische behandeling.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Behandelingen die niet worden vergoed

Esthetische behandelingen zoals het bleken van tanden en kiezen,

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maakt de verzekerde kosten binnen 10 maanden na het afsluiten van deze verzekering? Dan is er voor deze kosten geen vergoeding. Tenzij het kosten van een routinecontrole zijn.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de gekozen regio.
Regio A: Europa
Regio B: Wereld exclusief Canada, Hong Kong, Japan, Singapore de V.S.. (incl. regio A)
Regio C: Canada, Hong Kong, Japan en Singapore (incl. regio’s A en B)
Regio D: V.S. (incl. regio’s A, B en C)

Extra informatie

Bij een verblijf buiten de regio vergoeden wij alleen de kosten voor noodzakelijke tandheelkundige zorg als deze zorg niet kan wachten tot het moment waarop de verzekerde volgens plan weer zou terugkeren. De noodzaak voor de tandheelkundige zorg moet tijdens uw reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen u op reis ging.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Hebben uw expats tandheelkundige kosten? Dan informeren zij ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. Geef veranderingen in hun situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Voor uw expats stopt de dekking wanneer zij terugkeren naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractsperiode van maximaal 3 jaar. Voor de verzekerden eindigt de dekking wanneer zij defintief terugkomen naar Nederland. U kunt opzeggen via uw adviseur.