Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk op reis bent. Een reis mag maximaal 365 dagen duren. U sluit de verzekering voor uzelf en voor uw personeel dat in opdracht van het bedrijf op reis gaat.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. We vergoeden ook vervangend vervoer als uw voertuig kort voor of tijdens uw reis uitvalt. Op vervangend vervoer is een maximale vergoeding van toepassing.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst in van het bedrijf. Ook voor stagiairs en externe die zijn ingehuurd door het bedrijf.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 5.000 per reis. Er geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis. Geld en geldswaardig papier zijn verzekerd tot maximaal € 500.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Rechtsbijstand

Met het onderdeel Rechtsbijstand bent u verzekerd van de deskundige hulp van SRK. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in rechtstreeks verband met uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op SRK.

Extra informatie

Wij hebben het verlenen van rechtsbijstand aan SRK overgedragen om volledig onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Ook bent u niet verzekerd als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs, als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Of als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Extra informatie

U bent wel zorgvuldig als u uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle zaken opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een hotelkluis.

Privé-reizen

Deze verzekering is niet voor privé-reizen.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een reisadvies in de code oranje of rood gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

U bent niet verzekerd tijdens reizen met uitvoerende werkzaamheden in de sectoren internationaal transport en personenvervoer, offshore, bouw en schoonmaak, professionele sport.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 71 56 81 890.

Eigen risico

Voor het onderdeel Bagage geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kunt u via een automatische incasso of u kunt het bedrag zelf over maken. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Eenmaal per jaar vragen we het aantal gemaakte reisdagen op, hierna ontvangt u een eindafrekening voor dat jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan De Goudse de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.