Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Contraverzekering voorkomt vermogensverlies voor uw nabestaanden als u overlijdt voor de einddatum van uw Direct Ingaande Lijfrente. De Contraverzekering zorgt dan voor een eenmalige uitkering bij overlijden die gerelateerd is aan uw Direct Ingaande Lijfrente. 

Extra informatie

U kunt de Contraverzekering alleen gecombineerd met de Direct Ingaande Lijfrente afsluiten. 

Wat is verzekerd?

Het verzekerde kapitaal is gelijk aan de koopsom van uw Direct Ingaande Lijfrente. Dit kapitaal daalt ieder jaar met een vast bedrag. Bij overlijden voor de einddatum van de verzekerde(n) van de Direct Ingaande Lijfrente wordt de eenmalige uitkering uitbetaald aan de verzekeringnemer(s).

Extra informatie

De Contraverzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met de Direct Ingaande Lijfrente van De Goudse. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de verzekerde zelf een einde aan zijn leven maakt (of overlijdt als gevolg van een poging daartoe) binnen twee jaar na de ingangsdatum. Of als een begunstigde (dat is een persoon die de uitkering ontvangt) een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de verzekerde en die begunstigde daarvoor is veroordeeld. 

Extra informatie

Bij euthanasie keren wij wel uit maar alleen als alle regels zijn gevolgd van de wet en de rechtspraak

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt bij de Contraverzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat de verzekering ingaat, vragen wij de verzekerde(n) om een vragenlijst over de gezondheid in te vullen. Deze vragen moeten eerlijk worden beantwoord. Op basis hiervan beslissen wij of de verzekering kan worden afgesloten.

Wanneer en hoe betaal ik?

De Contraverzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een Direct Ingaande Lijfrente en is altijd tegen betaling van een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Direct Ingaande Lijfrente bepaalt wanneer de Contraverzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen de begunstigden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen de begunstigden geen bedrag).

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de Contraverzekering niet wijzigen en niet afkopen.