Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. De maximale reisduur is 90 dagen per reis. In Nederland bent u alleen op reis als er een betaalde en vooraf geboekte overnachting is.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van De Goudse Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Bagage

U bent verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging of verlies. Uw spullen zijn verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal  3.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal bedrag. Geld is verzekerd tot maximaal  250. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of duiken? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering. Ook schade aan eigen of huurmateriaal is verzekerd tot  900,-.

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding. De maximale vergoeding is  2.500,- per persoon en  8.750,- per reis.

Reisadvies van de overheid

Ook als uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse heeft bent u verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Onder andere als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis.

Pech op reis

Pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, is niet verzekerd. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Eigen risico

Er is een eigen risico voor Bagage van  50,- per gebeurtenis.

Vooraf contact opnemen met de Alarmcentrale

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst, kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.