Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die een buitenlandse gast (van maximaal 45 jaar oud) kan oplopen of veroorzaken gedurende de periode dat hij bij u in Nederland verblijft, tijdens vakanties in Europa en bij een tussentijdsverblijf in het thuisland van maximaal 31 dagen. Het gastgezin sluit deze verzekering af.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeluk, ziekte of bij overlijden van uw gast regelen en vergoeden we vervoer naar het thuisland. Ook als in het thuisland een familielid overlijd of levensbedreigend ziek is vergoeden we de reiskosten.

 

Extra informatie

Medische repatriering en vervoer van het stoffelijk overschot hebben altijd kostprijs dekking. De extra reiskosten zijn gemaximeerd op:
ISIS A € 4.500
ISIS B € 10.000
ISIS C € 15.000

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling.
De maximale vergoeding en het eigen risico zijn:
- ISIS A € 70.000 (€ 100)
- ISIS B kostprijs (€ 25)
- ISIS C kostprijs (geen)

Bagage

De verzekerde dagwaarden en het eigen risico per gebeurtenis:
- ISIS A € 1.500 (€ 100)
- ISIS B € 1.750 (€ 75)
- ISIS C € 2.250 (€ 45)
Geld en bankpassen zijn niet verzekerd.Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Er is geen dekking voor telefoons. Wilt u alle verzekrde bedragen weten? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Bijzondere sporten

Gaat uw gast op wintersport? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Ook schade aan eigen of huurmateriaal is verzekerd tot:
- ISIS A € 750
- ISIS B € 875
- ISIS C € 1.125
Er is geen dekking voor duikspullen.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.
De maximale vergoeding bij invaliditeit is:
- ISIS A € 20.000
- ISIS B € 22.500
- ISIS C € 27.500
De uitkering bij overlijden is:
- ISIS A € 3.500
- ISIS B € 4.500
- ISIS C € 7.000

Extra informatie

Bij een ongeval als bestuurder van een motor vergoeden we niet.

Reisadvies van de overheid

Gaat de gast met vakantie? En gaat hij naar een bestemming met een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis wel verzekerd. Maar schade die direct gevolg is van een molestsituatie is dan niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

Als uw buitenlandse gast aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen of personen regelen wij de afhandeling.
Als blijkt dat hij aansprakelijk is, vergoeden we de schade tot maximaal:
ISIS A € 225.000
ISIS B € 350.000
ISIS C € 450.000
 

Wat is niet verzekerd?

  • Uw buitenlandse gast is niet verzekerd als hij onzorgvuldig met zijn spullen omgaat. Of bij fraude.

Pech op reis

Pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot is niet verzekerd. Schade aan of diefstal van een vervoermiddel is ook niet verzekerd.

Kortlopende annuleringsverzekering

Niet van toepassing

Schade die te voorzien was

Schade die redelijkerwijs te voorzien was door verzekerde op het moment van het afsluiten van de verzekering. Bijvoorbeeld als op moment van aanvragen een medische aandoening bekend was of kon zijn of als bekend was dat er medische kosten gemaakt zouden gaan worden tijdens de verzekerde periode.

Diverse schade oorzaken waarvoor geen dekking is

Onder andere kosten als gevolg van de volgende gebeurtenissen zijn niet verzekerd:
- gevaarlijke sporten;
- psychische aandoeningen;
- alcohol of drugs;
- zwangerschap of bevalling;
- abortus.

Overige uitsluitingen

Voor elke dekking kunnen aanvullende uitsluitingen van toepassing zijn. In de polisvoorwaarden staat precies wat er is uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De volgende eigen risico's zijn van toepassing.
ISIS A:
- Bagage € 100
- Geneeskundige kosten € 100
ISIS B:
- Bagage € 75
- Geneeskundige kosten € 25
ISIS C:
- Bagage € 45
- Geneeskundige kosten Geen

Waar ben ik gedekt?

De buitenlandse gast is verzekerd tijdens de reis naar Nederland, het verblijf in Nederland en tijdens de reis terug naar het thuisland. Daarnaast is er binnen Europa tijdens vakanties en tussendoor in het thuisland dekking gedurende maximaal 31 dagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U en uw gast moeten zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in zijn situatie zo snel mogelijk aan ons door. Bij schade mailt u ons zo snel mogelijk op claims@goudse.com.

Wanneer en hoe betaal ik?

Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum en stopt automatisch op de einddatum op het polisblad. Gaat uw gast eerder weg dan gepland? Dan stoppen we de verzekering op de dag dat hij vertrekt. U krijgt de premie voor niet ‘gebruikte’ volledige maanden terug.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de opgegeven datum waarop de buitenlandse gast vertrekt.