Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc. We vergoeden kostprijs, als u geen gebruikt maakt van rechtshulpverleners van SRK is de maximale vergoeding  20.000,-.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor juridische geschillen waarbij u als particulier betrokken bent. Er is bijstand voor de volgende rechtsgebieden: verhaalsrecht, contractsrecht, strafrecht voor verkeersdelicten, arbeids- en sociaalrecht, familie- en personenrechtsbijstand. En u kunt SRK om schriftelijk juridisch advies vragen.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd. U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Strafzaken in verband met verkeersdeelname

Juridische hulp voor een strafzaak die verband houd met uw deelname aan het verkeer in de landen die op uw groene kaart staan en niet zijn doorgestreept.

Wat is niet verzekerd?

Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Wonen

Een conflict met een vereniging van eigenaren, huurders, kopers of bewoners van appartementen, huizen of andere onroerende zaken.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten? Dan kunt u beroep doen op rechtsbijstand. Ontstaat het geschil voor of tijdens de wachttermijn? Dan dekt de verzekering uw rechtsbijstand niet. Na de ingangsdatum van de verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden. En van drie jaar voor mediation.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die de rechtshulpverlener maakt voor jouw juridische hulp. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan  225 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij geldt een maximale vergoeding van 20.000,-.

Conflict met de buren

De maximale vergoeding voor een conflict met de buren is  20.000,-.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst, kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.