Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij deze verzekering heeft u de keuze de schade aan uw motor beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren. U kiest zelf welke dekking voor u van toepassing is.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt ervoor kiezen om schade aan uw motor niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden transport van uw motor en uw vervoer naar huis.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijgt u de nieuwwaarde. Bij een tweedehands motor de aanschafwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat u voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm en natuurgeweld of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw motor. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd als u gekozen heeft voor de Volledig Cascoverzekering. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: Aanvullende dekkingen

Deze verzekering kan uitgebreid worden met de volgende aanvullende dekkingen: Helm en Kleding, Rechtsbijstandsverzekering Motor, Ongevallenverzekering opzittenden, Schadeverzekering opzittenden en accessoires.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De aanvullende dekkingen Helm en Kleding, Rechtsbijstand Motor, Ongevallenverzekering opzittenden, Schadeverzekering opzittenden en Accessoires zijn niet standaard meeverzekerd.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij (beperkt) cascoschade is het eigen risico € 150,- per gebeurtenis.

Maximum vergoeding

Voor de Helm en Kleding dekking geldt een maximumvergoeding van € 3.000,- per zitplaats per gebeurtenis. Voor Accessoires is de maximale vergoeding € 5.000,-. 

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als uw motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor uw motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij uw verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/