Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert maandelijks een bedrag uit als u overlijdt. We betalen dit bedrag aan uw partner.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag. We keren dit bedrag bij uw overlijden in maandelijkse termijnen uit aan uw partner. Deze uitkering loopt tot de AOW-leeftijd van uw partner. Overlijdt uw partner voor deze einddatum? Dan stopt de uitkering. De rest van het bedrag komt dan te vervallen.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt zich extra verzekeren zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u informatie over uw gezondheid verzwijgt, of bij fraude.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat uw partner belasting moet betalen over de waarde van de verzekering. Houd daar rekening mee.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben of u de verzekering kunt afsluiten.

Extra informatie

Onze medisch adviseur kan aangeven dat er een medische keuring nodig is.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een opslag. U ontvangt van ons een premienota. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgt uw partner de uitkering). Of op de einddatum (dan krijgt uw partner geen uitkering).

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen door dit twee maanden voor de einddatum van de overeenkomst (die u met ons gesloten heeft) aan ons door te geven.

Extra informatie

Vraag dit na via uw adviseur.